PDA

View Full Version : Một số nhà thờ đẹp của Bùi Chu - Nam Định:Luamoi
18-06-2009, 12:38 AM
http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-1.jpg

http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-2.jpg

http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-3.jpg

http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-4.jpg

http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-9.jpg

http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-5.jpg
http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-6.jpg


http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-7.jpg


http://img.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081218031754262/Bui-Chu-8.jpg

vjet_Truong
04-07-2009, 09:39 PM
Đep lắm đó mời các bạn tới coi ))

TuanHH
04-07-2009, 11:22 PM
Đep lắm đó mời các bạn tới coi ))

Bạn có tên nhà thờ/giáo xứ và địa chỉ các nhà thờ trong hình không? Mình muốn đưa lên website danh bạ nhà thờ (http://giothanhle.info)

vjet_Truong
05-07-2009, 12:07 AM
Bạn có tên nhà thờ/giáo xứ và địa chỉ các nhà thờ trong hình không? Mình muốn đưa lên website danh bạ nhà thờ (http://giothanhle.info)
Hạt Báo Ðáp
Giáo Xứ Báo Ðáp
Hồng Quang, Nam Trực, Nam ÐINH Giáo Xứ Khoái Ðồng
http://thanhcavietnam.net/forum/highslide/graphics/warning.gif
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/khoaidong1.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/khoaidong1.jpg)


Hạt Bùi Chu
Giáo Xứ Kiên Lao (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxkienlao.jpg)http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/kienlao1a.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/kienlao1a.jpg)


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/kienlao1b.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/kienlao1b.jpg)

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/kienlao1c.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/kienlao1c.jpg)

Hạt Lạc Ðạo
Giáo Xứ Lạc Ðạo (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxlacdao.jpg)
http://thanhcavietnam.net/forum/highslide/graphics/warning.gif
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxlacdao.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxlacdao.jpg)

Hạt Phú Nhai
Giáo Xứ Phú Nhai (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/phunhai.jpg)http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/phunhai.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/phunhai.jpg)Giáo Xứ Quần Cống (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquancong.jpg)
Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Ðịnh

http://thanhcavietnam.net/forum/highslide/graphics/warning.gif
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquancong.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquancong.jpg)

Giáo Xứ Nghiệp Thổ (Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxnghieptho.jpg)
Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Ðịnh
http://thanhcavietnam.net/forum/highslide/graphics/warning.gif
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxnghieptho.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxnghieptho.jpg)


Hạt Quần Phương
Giáo Xứ Quần Phương (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquanphuong.jpg)
Yên Ðịnh, Hải Hậu, Nam Ðịnh
http://thanhcavietnam.net/forum/highslide/graphics/warning.gif
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquanphuong.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquanphuong.jpg)

Giáo Xứ Quần Vinh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquanvinh.jpg)
Nghĩa thắng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

http://thanhcavietnam.net/forum/highslide/graphics/warning.gif
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquanvinh.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxquanvinh.jpg)


Hạt Bùi Chu
Giáo Xứ Bùi Chu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxbuichu.jpg)

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxbuichu.jpg (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gxbuichu.jpg)

dom_thuy
05-07-2009, 08:53 PM
mình là người gốc Nam Định, sinh tại Miền Nam. thấy hình ảnh các nhà thờ ngoài Bắc đẹp quá

Angelus
31-08-2009, 12:38 PM
Thích nhất nhà thờ Phú Nhai!
Theo cảm nghĩ riêng, giáo phận Bùi Chu Phát Diệm có những nhà thờ rất tuyệt vời.

xoicucnong
01-09-2009, 08:07 PM
Nữa ih... đẹp chảy nước...zãi lun nè... tự hựa vợi lòng phải 1 lân ra bắc...!!!

khuongcodoc
11-09-2009, 03:44 PM
tất nhiên là tuyệt vời rồi. Mình đi qua lại nhiều nhưng vẫn thấy đẹp.hi

chuaqua_yeutoi
30-11-2009, 10:20 PM
MÌNH THÍCH NHẤT NHÀ THỜ PHÚ NHAI.ĐẸP QUÁ,CÀNG NHÌN CÀNG THẤY ĐẸP:love:

Jbdunghoang
24-09-2011, 10:30 AM
Nhà thờ Trung Linh ,Xuân trường

http://farm5.static.flickr.com/4084/4949663298_4f92ed564c_b.jpg
Nhà thờ Trung Linh Xuân trường - Nam Định 1928 (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/4949035825/in/set-72157624814050110/) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

http://farm5.static.flickr.com/4096/4949665170_66d8e02be7_b.jpg
Nhà thờ Trung Linh Xuân trường - Nam Định 1928 (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/4949035825/in/set-72157624814050110/) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

http://farm5.static.flickr.com/4141/4949035825_0bcb7ef84a_b.jpg
Nhà thờ Trung Linh Xuân trường - Nam Định 1928 (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/4949035825/in/set-72157624814050110/) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

http://farm5.static.flickr.com/4104/4949004233_a679bedaac_b.jpg
Nhà thờ Trung Linh Xuân trường - Nam Định 1928 (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/4949035825/in/set-72157624814050110/) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

http://farm5.static.flickr.com/4141/4949622960_c4b6e38732_b.jpg
Nhà thờ Trung Linh Xuân trường - Nam Định 1928 (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/4949035825/in/set-72157624814050110/) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

Jbdunghoang
24-09-2011, 10:31 AM
Nhà thờ Xối Thượng, Nam Định

http://farm6.static.flickr.com/5169/5246495071_86eb3a459f_b.jpg
Nhà thờ Sối Thượng bằng gỗ rất cổ - Nam Ninh ND (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/5246495071/in/set-72157624814050110) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

http://farm6.static.flickr.com/5282/5246490683_834e4bbe7d_b.jpg
Nhà thờ Sối Thượng bằng gỗ rất cổ - Nam Ninh ND (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/5246495071/in/set-72157624814050110) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

http://farm6.static.flickr.com/5242/5246494197_648441ff0f_b.jpg
Nhà thờ Sối Thượng bằng gỗ rất cổ - Nam Ninh ND (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/5246495071/in/set-72157624814050110) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

http://farm6.static.flickr.com/5206/5247094032_f0a448300f_b.jpg
Nhà thờ Sối Thượng bằng gỗ rất cổ - Nam Ninh ND (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/5246495071/in/set-72157624814050110) by hungmit's (http://www.flickr.com/photos/28049199@N05/) on Fickr

votanphat_bg
23-11-2011, 09:53 PM
giao phan co nhung ,thanh duong qua dep khong the tuong tuong noi ,cam on dien dan ,,,

votanphat_bg
23-11-2011, 10:27 PM
cac thanh duong ,o,phia bac nha tho nao cung qua do so,toi khong ngo o, mien bac cong giao cung nhieu qua cam on ,,,