PDA

View Full Version : Phần mềm phát hiện và quét sạch những chương trình có spyware, adware, backdoor, trojan.phan_nghị
19-06-2009, 09:37 AM
Phần mềm phát hiện và quét sạch những chương trình có spyware, adware, backdoor, trojan.http://3c.com.vn/Uploaded/hoant/anhphanmem/21pna105.jpg

Địa chỉ down phần mềm miễn phí tại đây (http://3c.com.vn/Uploaded/hoant/download/d/pna2free.exe)


nguồn 3c.com