PDA

View Full Version : Xin giúp em bài háttwilight
19-06-2009, 11:34 AM
Dk: COn là tư tế đến muôn đời, theo phẩm hàm men ki xê đê, con là tư tế muôn đời theo phẩm hàm menkixede ..............
BÀi này là bài gì vậy ??Tháy mỗi khi đến lễ cha thì hát đáp ca bài này:matrix_2:

giusehien
19-06-2009, 11:44 AM
Xin gởi bạn bài " Con là Linh Mục: của tác giả Trần Vũ
http://www.dinh.dk/pdf/conlalinhmuc-tvnl.pdf