PDA

View Full Version : Thư mờiDonRac
20-06-2009, 08:11 AM
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThuMoiNsHN.jpg

Nguồn: th.mymoon@gmail.com

Xin ACE ở Sài Gòn, nếu có điều kiện, tham dự để cùng Hiệp Thông

Mến chào!