PDA

View Full Version : Phép lạ Đức Mẹ liên gia tại Bến Cátbebongnuoc
22-06-2009, 04:24 PM
Mến gửi các bạn, trong đại gia đình TCVN, hôm nay bebongnuoc có câu chuyện xin chia sẻ::21:

Cách đây vài hôm, trong phong trào đọc kinh liên gia của Giáo Khu Têrexa, khi đọc kinh tại nhà anh Chiến thì Đức Mẹ tỏa mùi hương thơm đúng lúc mọi người đang lần chuỗi Mân Côi thì phép lạ xảy ra. Khi hết giờ kinh, thì mọi người lại gần tượng Mẹ hôn chân Mẹ thì nghe một mùi hương và sau mấy ngày đó thì Đức Mẹ vẫn còn toát mùi thơm liên tục trong những ngày tiếp. Chúng ta thấy dù làm việc gì Đức Mẹ cũng luôn bên ta, che chỡ ta luôn mãi :read:

conchien
13-09-2009, 09:31 PM
Lạy Mẹ MARIA con xin cám ơn Mẹ đã dùng quyền năng Thiên Chúa cho chúng con ơn lạ để củng cố lòng tin của chúng con .