PDA

View Full Version : Giúp mình vớibec4hick
22-06-2009, 06:08 PM
Xin kiếm giúp mình bài "Hồn Tôi Ơi" file .enc hay .pdf cái nào cũng đc
Lời: Đk: Hồn tôi ơi hãy cảm tạ Chúa.Toàn thân tôi chúc tụng thánh danh.Hồn tôi ơi ngợi khen Chúa đi và kh6ong bao giờ quên những ân huệ Ngài.....Xin cám ơn

gioanha
22-06-2009, 10:12 PM
Xin kiếm giúp mình bài "Hồn Tôi Ơi" file .enc hay .pdf cái nào cũng đc
Lời: Đk: Hồn tôi ơi hãy cảm tạ Chúa.Toàn thân tôi chúc tụng thánh danh.Hồn tôi ơi ngợi khen Chúa đi và kh6ong bao giờ quên những ân huệ Ngài.....Xin cám ơn


HỒN TÔI ƠI

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/HonToiOi.pdf