PDA

View Full Version : Gọi Bằng gì ?ksphuonglk
24-06-2009, 09:11 PM
Ví dụ nhé : Gia đình Cu Tủng có
A: ông Nội
B: bà Nội
C: Cha
D: Mẹ
E: Anh
F: Chị
Vậy thử hỏi :
- A gọi B bằng gì ?
- C gọi A bằng gì ?
- B gọi C bằng gì ?
- E gọi F bằng gì ?
- F gọi D bằng gì ?
- Cu Tủng gọi A, B, C , D, E, F bằng gì ?
Đố cả nhà đấy !

hoathuytinhbuon
27-06-2009, 12:59 AM
Theo em thì tất cả những người này đều gọi nhau bằng.....miệng....Có vậy thôi hà...( hem bik có đúng không nữa???)

vampire
27-06-2009, 12:13 PM
thì cứ dựa theo quan hệ gia đình mà gọi, có gì đâu mà hỏi lạ vậy?

Alipapa
27-06-2009, 12:36 PM
chị hoa thủy tinh nói đúng.ali ...đồng ý

ksphuonglk
27-06-2009, 08:14 PM
Chúc mừng Hoathuytinhbuon ! Em đoán đúng rùi ! Cầu chúc em đạt KQ tốt trong thời điểm quan trọng này nhé ! Chúa sẽ ban phước lành cho em !!!
Nếu không gọi bằng mồm (miệng) thì gọi bằng gì nhỉ ???