PDA

View Full Version : Hình Ảnh Về Đàng Thánh GiáTim
25-06-2009, 03:46 AM
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua109.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua109.jpg)
Đức Chúa Giêsu bị kết án

http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua110.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua110.jpg)
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua111.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua111.jpg)
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua112.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua112.jpg)
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giáhttp://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua113.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua113.jpg)
Ông Simon đở Thánh Giá giúp Đức Chúa Giêsu


http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua114.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua114.jpg)
Một người phụ nữ lau mặt Đức Chúa Giêsuhttp://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua115.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua115.jpg)
Đức Chúa Giêsu an ủi những người ở thành Giêrusalemhttp://img21.imageshack.us/img21/913/79726948.jpg (http://img21.imageshack.us/img21/913/79726948.jpg)
Chúa Giêsu an ủi phụ nữ thành Jerusalem

http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua117.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua117.jpg)
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua118.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua118.jpg)
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsuhttp://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua119.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua119.jpg)
Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu


http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua120.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua120.jpg)
Đức Chúa Giêsu chết trên Thánh Giáhttp://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua121.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua121.jpg)
Đức Chúa Giêsu được đở xuống nằm trên tay Đức Mẹ


http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua122.jpg (http://gioitrevn.uni.cc/thaibinh/ThaiBinh/hinh/ThanhGia/chua122.jpg)
Đức Chúa Giêsu được an táng trong nhà mồ

vampire
26-06-2009, 04:39 PM
ảnh đẹp lắm, cảm ơn, mà sao em thấy wen wen, hình như thấy ở lâu òi, hổng lẽ mình sảng?:42: