PDA

View Full Version : Album Ảnh Đẹpvjet_Truong
29-06-2009, 01:25 AM
http://upnhanh.com/userimages/images/ymyymzc0nzlknmi0zwi4.jpeg

http://upnhanh.com/userimages/images/ymqwndu0zje1zda4y2vi.jpeg

http://upnhanh.com/userimages/images/nmrjmdbkotrmnjg4owjk.jpeg

http://upnhanh.com/userimages/images/nznmymyzzjvjmdczyjhi.jpeg

http://upnhanh.com/userimages/images/ndewmtk2mmixotawzjfl.jpeg


http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64ae88d6b2.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126588)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64b05a7616.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126589)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64b92df68f.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126590)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64be0b102b.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126591)
http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64c02b692b.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126592)
http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64c7251f4e.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126593)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64d14aeeed.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126594)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64d2063f7a.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126595)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64d2a52c64.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126596)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64d3aecd92.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126597)http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64de053ec8.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126600)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64e06f13fa.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126601)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64e124c3d2.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126602)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64e70ee63c.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126604)

vjet_Truong
29-06-2009, 01:25 AM
http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64ef8bb30e.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126605)http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64f1306f8a.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126606)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64f3c4185e.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126607)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d64f6c74a51.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126608)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d650bb22b11.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126610)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d650dd2c4b5.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126612)
http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d65153ddd97.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126613)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d651924745f.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126614)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d651f4f3891.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126615)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d6522022a8b.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126616)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d6524538c0a.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126618)


http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d65254b040e.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126619)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d652670ee16.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126620)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d6527d01ba5.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126621)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d652877ce2e.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126622)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d6534a45623.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126623)


http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d6536622251.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126624)

http://truongton.net/forum/imagehosting/9044747d65371bdae9.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=126625)

hoathuytinhbuon
29-06-2009, 08:16 AM
Quả là những bức ảnh đẹp, hiếm có khó tìm đó nha...............

Guilenguyen
29-06-2009, 09:23 AM
Quả là những bức ảnh đẹp, hiếm có khó tìm đó nha...............
Đẹp nhưng đa số những bức ảnh ở đây đều có bàn tay của Photoshop nhúng vào rồi, một vài tấm thì sử dụng công nghệ 3D, tìm đâu ra bên ngoài !!! :pipe1:

b3p_lUv
25-07-2009, 07:56 AM
Woa... hinh ảnh chẹp quá àh...thakz nhá

vampire
12-08-2009, 10:25 PM
tuyệt vời, sao vẽ dc như thế nhỉ? mình vẽ cũng mất cả ... đời