PDA

View Full Version : Những hình ảnh cuối cùng của Michael Jackson



viettercom
05-07-2009, 09:34 PM
http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/tap3.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/tap2.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/tap1.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/tap4.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/michael-jackson-luomo-vogue-05.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/michael-jackson-luomo-vogue-06.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/michael-jackson-luomo-vogue.jpg

vampire
11-08-2009, 09:11 PM
hei, tới nay mới nghe thử nhạc của MJ, tiếc đứt ruột hồi đó thấy đĩa của ổng cả đống mà hổng mua

Thành_love
11-08-2009, 10:50 PM
công nhận trước nghe thấy đến tiếc MJ nhưng mà ông chết rồi báo đài nó nói mình mới bik ông lài ai vĩ đại thế nào :| nghe ông hát hay thật tiếc quá

ailaudu
14-08-2009, 02:20 PM
http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/tap4.jpg



Các bạn có biết vì sao Michael Jackson khi biểu diễn luôn luôn đeo 1 cái băng bên tay phải không???
Vì khi đeo nó ông sẽ luôn tưởng nhớ đến những người còn chịu nhiều đau khổ trên Thế giới (đặc biệt là trẻ em).
Ông đang được mọi người ủng hộ cho việc đề cử giải Nobel Hòa Bình....

Say Nang
14-08-2009, 05:20 PM
hun nay moi bit cau chuyen ve cai gang tay do thank ban nha