PDA

View Full Version : Ngợi Ca Thần Linh Chúagiusehien
07-07-2009, 08:45 AM
Hân hạnh giới thiệu bản nhạc "Ngợi Ca Thần Linh Chúa" của Phạm Trung.

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/NgoiCaThanLinhChua.jpg

Download PDF (http://www.freewebtown.com/binhthuan/NgoiCaThanLinhChua.pdf)