PDA

View Full Version : Một chốn dung thânDonRac
18-12-2007, 05:13 AM
Biết rằng: Sinh ký Tử Quy...
Biết rằng: Cõi đời này là sống tạm, chốn vĩnh cửu là nước thiên đàng...

Nhưng...

Mỗi một con người, sinh ra, lớn lên, sống, rồi ra đi... đều cần có 1 chốn dung thân!

Mỗi một người bình thường, chốn dung thân là đâu?
là nhà của Cha Mẹ, là nhà của mình khi "Thành gia Lập thất".

Những người Phục vụ thì sao?
là nhà của Cha Mẹ, là Tu viện, là Nhà Dòng, là Nhà xứ...

Những người khác, khác người?!
là Đất, là Trời, vì họ được sinh ra, lớn lên, và đến lúc ra đi...cũng không có 1 chốn dung thân!!!

Nhưng...

Thời đại hôm nay, có 1 chốn dung thân khác?!

Đó là Website!
Đó là nhà của tôi, của Ông, của Bà, của Bác, của Chú, của Anh Chị Em...

Chốn dung thân là gì?
là nơi khi đi xa thì nhớ, khi bịnh hoạn thì về...
là nơi tâm hồn, cõi lòng an tâm khi sắp về chốn ấy.

Hiện giờ, ngoài Nhà của tôi, mỗi lúc xa vắng, mỗi lúc vì lý do gì đó không vào được Internet, tôi thấy ...mất Nhà, không chốn dung thân!?
Tôi thấy Nhớ, thấy thương, thấy hụt hẩng...
Tôi yêu ACE, yêu hết thảy mọi ngườị, yêu Nhà của tôi: http://thanhcavietnam.us !!!

Đôi dòng tâm sự lúc cô đơn !!!

DonRac
18-12-2007, 05:46 AM
[stream:36991face1]http://thanhcavietnam.us/DonRac/ConDay.mp3[/stream:36991face1]