PDA

View Full Version : Chương trình ĐTC sẽ chủ sự các ngày lễ vào dịp cuối năm 2007 và đầu năm 2008.giusehien
18-12-2007, 01:34 PM
VATICAN CITY, 15/12/07 (VIS) – Văn phòng đặc trách phụng vụ của ĐTC hôm nay công bố lịch lễ do ĐTC chủ sự trong những ngày cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Ngày Lễ Chúa Giáng Sinh, Thứ Ba 25/12/07, Đức Thánh Cha đọc lời chúc mừng Giáng Sinh và Ban Phép Lành cho toàn Thế Giới.

Tháng 12 - 2007

- Thứ Hai 24/12/07: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

- Thứ Ba 25/12/07: Đức Thánh Cha đọc lời chúc mừng Giáng Sinh và Ban Phép Lành cho toàn Thế Giới.

-Thứ Hai 31/12/07: Lúc 6 giờ chiều ĐTC chủ sự buổi đoc kinh chiều kính Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa, tiếp theo sau là buổi chầu Thánh Thể có hát kinh Tạ Ơn (Te Deum) để kết thúc năm cũ đã qua.

Tháng Giêng - 2008

- Thứ Ba 1/1/208: Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 41. Chủ đề của năm nay là “Gia Đình Nhân Loại, Một Cộng Đồng Hoà Bình” ĐTC sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10:00 sáng tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

- Chúa Nhật 6 tháng Giêng: Lễ Ba Vua: ĐTC chủ sự thánh lể tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng

- Chúa Nhật 13/1/2008: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa. ĐTC sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện Sistine lúc 10 giờ sáng. Ngài sẽ chủ sự lễ rửa tội cho một số thiếu nhi.
Nguyễn Long Thao

http://vietcatholic.net/News/Html/49982.htm