PDA

View Full Version : Giúp mình vớiconchien
17-07-2009, 07:43 AM
Sao con trỏ của máy bị đứng hoài , mình rút dây con chuột ra rồi cắm lại nó hoạt động được một chút rồi lại đứng , mình restart tình trạng củng tuơng tự , cho mình biết nguyên nhân và chỉ cách khắc phục đi. cám ơn nhiều!

dominico_dung
17-07-2009, 09:42 AM
Dùng 1 con chuột khác (biết chắc là tốt ở máy khác) để test, sẽ biết do chuột hay mainboard đã lỗi ở IO - bảo hành!

thangchoe
17-07-2009, 12:24 PM
100% là chuột sợ mèo rồi. Thay chuột mới thôi. Cũng có thể dây cắm chuột bị đứt chìm. Mà đứt chìm thì mua mới là giải pháp bắt buộc!

conchien
18-07-2009, 09:42 PM
mình xài chuột quang đèn chuột sáng vậy là dây dẩn không bị đứt? nếu vậy là do lổi gì ? mong được huớng dẩn thêm . cám ơn !

thangchoe
18-07-2009, 09:58 PM
mình xài chuột quang đèn chuột sáng vậy là dây dẩn không bị đứt? nếu vậy là do lổi gì ? mong được huớng dẩn thêm . cám ơn !

Vậy do mắt đọc bị hỏng rồi! Mà chuột có 5USD 1 con. Đi mua mới đi. Chuột giờ toàn đồ China mà!