PDA

View Full Version : Tổng Thống Pháp chính thức thăm Vaticangiusehien
20-12-2007, 10:11 PM
Zenit: Vào ngày thứ Năm 20/12/2007, lúc 11 giờ sáng, Tổng Thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy sẽ viếng thăm chính thức Vatican. Ông là vị Tổng Thống thứ sáu của Pháp Quốc có cuộc viếng thăm nhà nước với Vatican.

Sau cuộc tiếp kiến với ĐTC khoảng 30 phút, ông sẽ giới thiệu với ĐTC đoàn tháp tùng của mình trước khi gặp ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và cũng có thể với vị thư ký đặc trách các mối quan hệ với các Nhà Nước, Đức Cha Mamberti, một người Pháp.

Lúc 12h30, Tổng Thống Sarkozy cũng viếng thăm khu hầm mộ dưới Đền Thờ Thánh Phêro. Buổi chiều, Tổng Thống sẽ đến nhận tước hiệu Kinh sĩ danh dự đền thờ Latran, một tước hiểu chỉ dành cho vị đứng đầu Pháp Quốc từ thời Henri IV.

Đối với Điện Elysée, đây là một chuyến viếng thăm “cực kỳ quan trọng” trên bình diện ngoại giao và quốc gia.

Tiến Nhân

http://vietcatholic.net/News/Html/50080.htm