PDA

View Full Version : Một số bài Thánh Nhạc - Taizé Communitydominico_dung
30-07-2009, 06:48 PM
Alleluia - Slava tiebie Bože
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/Alleluia_SlavaTiebieBoze.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 06:48 PM
Behüte mich, Gott
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/BehuteMichGott.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 06:56 PM
Bóg jest miłością
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/BogJestMiloscia.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 06:58 PM
Cantate Domino
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/CantateDomino.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:03 PM
Da pacem cordium
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/DaPacemCordium.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:03 PM
Dominus spiritus est
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/DominusSpiritusEst.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:03 PM
In manus tuas, Pater
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/InManusTuasPater.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:04 PM
Jesus, remember me
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/JesusRememberMe.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:04 PM
Mon âme se repose
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/MonAmeSeRepose.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:04 PM
Nada te turbe
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/NadaTeTurbe.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:05 PM
Seigneur, tu gardes mon âme
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/SeigneurTuGardes.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:05 PM
The bells in Taizé
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/TheBellsInTaize.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:06 PM
The kingdom of God
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/TheKingdomOfGod.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:06 PM
Tu sei sorgente viva
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/TuSeiSorgenteViva.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:06 PM
Wysławiajcie Pana
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/WyslawiajciePana.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:06 PM
TaizePodcast_2009-06-29
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/TaizePodcast_2009-06-29.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:07 PM
TaizePodcast_2009-06-29
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/TaizePodcast_2009-07-06.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:07 PM
TaizePodcast_2009-07-13
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/TaizePodcast_2009-07-13.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:08 PM
TaizePodcast_2009-07-20
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/TaizePodcast_2009-07-20.mp3

dominico_dung
30-07-2009, 07:08 PM
TaizePodcast_2009-07-27
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/TaizePodcast_2009-07-27.mp3

baopham
30-07-2009, 08:37 PM
quá hay! đây là loại nhạc mình rất cần!!!cám ơn nhiều lắm!!!

dominico_dung
22-01-2010, 09:42 AM
Laudate Omnes Gentes
http://www.youtube.com/watch?v=NsVnwt9GA5k
http://www.youtube.com/watch?v=hSOAcr41kM0

(nguồn từ thành viên gởi tặng)
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/Taize_LaudateOmnesGentes.mp3
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/LinhTinh/Taize/Taize_Music/Taize_LaudateOmnesGentes.gif

xuandao
22-01-2010, 12:56 PM
cam on anh Dominico- Dung .cho em hoi anh suu tam o dau may bai hay qua .rat can cho cung nghinh phuc am

dominico_dung
22-01-2010, 01:52 PM
cam on anh Dominico- Dung .cho em hoi anh suu tam o dau may bai hay qua .rat can cho cung nghinh phuc am


em search trên Google đi: "Taize"

dangnguyen
03-09-2010, 01:57 PM
xin chào.dangnguyen muốn hỏi dominico_dung là có nốt nhạc của mấy bài này không ,Nếu có thì cho dangguyen xin