PDA

View Full Version : Thánh ca hợp xướnggioanha
30-07-2009, 07:06 PM
CHÚ BÉ ĐÁNH TRỐNG
TRONG HANG ĐÁ NHỎ
BA VUA HÀNH KHÚC
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
MỪNG HÁT NOEL

ENCORE

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/chubedanhtrong.enc

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/TrongHangDanho.enc

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/bavuahanhkhuc.enc

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/mungchuagiangsinh.enc

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/munghatnoel.enc

PDF

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/chubedanhtrong.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/tronghangdanho.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/bavuahanhkhuc.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/mungchuaGS.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/munghatnoel.pdf

.................................

xoicucnong
30-07-2009, 10:48 PM
THiệt tình con yêu chú Hà hết sức vậy đó à, nhưng con xin góp ý với chú 1 chụt xịu nhà, chú H ơi cẩn thận chính tả, có nhiều bài trước khi in cho ca đoàn con phải sửa lỗi quá trời. Con chỉ mún góp ý để tất cả trở nên hoàn hảo thôi, chú đừng buồn nhỏ nha...!!!

gioanha
31-07-2009, 06:34 PM
(tiếp theo)


CAO VỜI KHÔN VÍ
ĐẸP THAY
GIỜ TỬ NẠN
THẬP GIÁ NGẤT CAO
THẬP GIÁ TÌNH YÊU
HẠNH PHÚC


PDF

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/caovoikhonvi.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/depthay.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/giotunan.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/thapgiangatcao.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/thapgiatinhyeu.pdf

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/hanhphuc.pdf

ENCORE

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/CaoVoiKhonvi.enc

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/DepThay.enc

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/giotunan.ENC

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/thapgiangatcao.ENC

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/thap%20gia%20tinh%20yeu.enc

http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/hanh%20phuc.ENC

..............................

xoicucnong
01-08-2009, 11:02 PM
Chú ơi mấy bản nhạc Giàng SInh Pdf bị lỗi hết rồi, con k đọc dc gì ráo hết nè... huhuhu bắt đền chú đó...!!!