PDA

View Full Version : BBC phỏng vấn TGm.Giuse Ngô Quang KiệtThanhCaVN
29-12-2007, 06:17 AM
BBC phỏng vấn TGm.Giuse Ngô Quang Kiệt

(27-12-2007)


http://wmstream-ws.bbc.co.uk.edgestreams.net/vietnamese/dps/2007/12/bb/bishopngoquangkiet_2007_12_27t13_07_22_862_au_bb.wma