PDA

View Full Version : Ngày 30-12 : Tôi Tớ Thiên Chúa Jacoba ở Settesolihoathuytinh
30-12-2007, 07:21 AM
Tôi Tớ Thiên Chúa Jacoba ở Settesoli
(c. 1239)


Jacoba, một góa phụ trẻ thuộc giới quý tộc ở Rôma, khi nghe biết về sự thánh thiện của Thánh Phanxicô Assisi, bà ao ước được gặp thánh nhân để xin được hướng dẫn tinh thần, và ước vọng của bà được toại nguyện khi Thánh Phanxicô và một số tu sĩ đến Rôma để xin Ðức Giáo Hoàng phê chuẩn Quy Luật Dòng Phanxicô.

Bà thật giao động trước những lời giảng của Thánh Phanxicô đến nỗi bà đã xin gia nhập Dòng Ba Phanxicô, và sau khi trao lại tài sản cho hai người con trai, bà dành quãng đời còn lại để làm việc bác ái. Bà cung cấp nơi ăn ở cho các tu sĩ Phanxicô ở Rôma, và đóng vai trò người mẹ để chăm sóc các tu sĩ bị đau yếu.

Khi Thánh Phanxicô gần chết, ngài gửi thư cho bà Jacoba như đã hứa, ngài viết: "Nếu con muốn trông thấy cha khi còn sống, hãy mau mau đến nhà thờ Ðức Maria của Các Thiên Thần vào Chúa Nhật tới. Hãy đem theo y phục mầu xám tro để liệm xác cha, và nến để chôn cất cha."

Nhưng trước khi nhận được thư, bà Jacoba và hai con đã rời Rôma với những vật dụng cần thiết, như được tiên báo bởi một tiếng nói lạ trong khi bà cầu nguyện. Trong những ngày cuối cùng của Thánh Phanxicô, bà ở nhà thờ Ðức Maria của Các Thiên Thần để săn sóc thánh nhân. Bà giúp các tu sĩ dòng chuẩn bị việc chôn cất ngài. Và Thánh Phanxicô được tẩm liệm với khăn vải của bà mang theo.

Sau đó, bà trở về Rôma để sắp đặt công việc rồi trở lại Assisi, là nơi bà sống quãng đời còn lại để trông coi và cầu nguyện trước ngôi mộ của người cha tinh thần. Khi chết, bà cũng được chôn cất trong nhà thờ gần mộ Thánh Phanxicô.


Trích : www.NguoiTinHuu.com