PDA

View Full Version : Một vài hình ảnh nhà thờ Sa Châu_Bùi Chu _Vnvjet_Truong
12-08-2009, 08:54 PM
http://giaothuy.biz/upanh/images/9mdh24cirxc0qcsajlbl.jpg

http://giaothuy.biz/upanh/images/gp8zpakpkc6v66ful8c.jpg

http://giaothuy.biz/upanh/images/1vjpls7r0960440z2am.jpg
__________________

vjet_Truong
14-08-2009, 08:44 PM
]http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/namdinhfrhj.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/sanamnamdinhg.jpg
__________________

vjet_Truong
14-08-2009, 08:51 PM
nhà thờ Bát Trạch Nam Định

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/nha-tho-Bac-Trach-6.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/Nha-tho-Bac-Trach.jpg

]http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/bactrachdfg.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/bactrachdf.jpg
]http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/nha-tho-1.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/nha-tho-Bac-Trach-3.jpg]http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/bactracghfd.jpghttp://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/bactrachd.jpg

Nhà Thờ BẮC TRẠCH đang khởi công xây dựng bắt đầu năm 2007 dự tính sẽ cắt băng khánh thành vào năm: 2010. khi đó sẽ thăng chức là đền thánh đức mẹ mân côi, là nhà thờ lớn nhất từ trước đến nay. Tại thôn Bắc Trạch xã Vân Trường huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

[/IMG]http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/nha-tho-Bac-Trach-3-1.jpg[/IMG]