PDA

View Full Version : TGP Hà Nội Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Ngày Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng Nhận Chức Giám Mụcvjet_Truong
14-08-2009, 09:02 PM
14.08.2009 21:56
TGP Hà Nội Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Ngày Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng Nhận Chức Giám Mục
14.08.2009 18:01


Hà Nội, 14/08/2009, TGP Hà Nội đã long trọng tổ chức mừng Đức Cha Phaolô, nguyên giám mục phụ tá TGP Hà Nội, nhân ngày kỷ niệm 15 năm ngài nhận chức giám mục.
http://tgphanoi.org/uploads/hinhanh%20tin%20tuc/duc%20cha%20phaolo/DSC_0559.JPG

.
http://tgphanoi.org/uploads/hinhanh%20tin%20tuc/duc%20cha%20phaolo/DSC_0508.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/hinhanh%20tin%20tuc/duc%20cha%20phaolo/DSC_0510.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/hinhanh%20tin%20tuc/duc%20cha%20phaolo/DSC_0560.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/hinhanh%20tin%20tuc/duc%20cha%20phaolo/DSC_0582.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/hinhanh%20tin%20tuc/duc%20cha%20phaolo/DSC_0593.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/hinhanh%20tin%20tuc/duc%20cha%20phaolo/DSC_04822.jpg