PDA

View Full Version : BỎ NGỌC CÕNG CONdvtung
30-12-2007, 08:25 PM
BỎ NGỌC CÕNG CON

http://vietcatholicnews.com/pics/mailbox_arm_money_sm_wht.gif
N2T
[align=justify:8b36774f5f]Có một người tên là Lâm Hồi, từ Giả Quốc phiêu bạt ra ngoài, khi rời khỏi nhà, ông ta đem theo ngọc bích giá trị hơn ngàn vàng, tay ẳm con nhỏ vội vội vàng vàng lên đường, nhưng nào ngờ khi trên đường đi thì gặp tình huống khẩn cấp, ông ta đành bỏ ngọc để ẳm con mà chạy.

Người đi đường hỏi ông ta: “Nói theo tiền tài thì con nhỏ không đáng đồng tiền; nói theo kiểu rườm rà thì em bé thật rườm rà. Vậy thì tại sao lại vứt ngọc bích trị giá cả ngàn vàng, mà ẳm em bé mà chạy ?” Lâm Hồi nói: “Tôi và ngọc bích là vì lợi ích mà kết hợp, với em bé thì lại là liên quan đến bẩm tính trời ban.”

Cho nên có thể nói, nếu vì lợi ích mà kết hợp quan hệ, thì khi gặp hoạn nạn sẽ vứt bỏ ngay.[/align:8b36774f5f]
(Trang tử: Sơn mộc)

Suy tư:

[align=justify:8b36774f5f]Vì lợi ích mà liên kết với con người thì có những thứ sau: tiền tài, danh vọng và xác thịt, chúng nó chỉ đem lại hạnh phúc tạm bợ và đau khổ lâu dài cho con người mà thôi. Bởi vì người ta thường thấy tiền tài đem lại đau khổ cho con người khi tan gia bại sản; danh vọng đem lại bất an cho con người khi quyền cao chức trọng không còn; xác thịt trói cột con người trong những đam mê nhục dục, khiến cho con người bỏ bê những lý tưởng cao cả của mình.

- Kết bạn vì lợi ích cho mục tiêu: khi mục tiêu đã đạt thì tình bạn sẽ tan rã.

- Tình yêu vì lý do lợi dụng: khi gặp hoạn nạn thì tình yêu sẽ bay mất.

- Phục vụ để lợi dụng cho lợi ích cá nhân: khi lợi ích không còn thì trở mặt.

Người Ki-tô hữu có hai thứ quý giá để ẳm khi còn sống ở trần gian này, đó là: thế gian và đức tin. Nhưng khi cấp bách, bức thiết thì họ sẵn sàng vứt bỏ những gì là của thế gian như tiền tài, danh vọng, chức quyền, để chỉ giữ lại đức tin mà thôi, bởi vì “thế gian chỉ vì lợi ích mà kiếm tìm, nhưng đức tin là thiên tính Chúa ban cho họ.”

Bỏ ngọc cõng con là ở đó, ai hiểu được thì hiểu ![/align:8b36774f5f]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic