PDA

View Full Version : VietCatholic phỏng vấn TGm.Giuse Ngô Quang KiệtThanhCaVN
06-01-2008, 09:44 PM
VietCatholic phỏng vấn TGm.Giuse Ngô Quang Kiệt

(01-01-2008)


http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/PhongVan/PhongVanTGmNgoQuangKiet_VietCatholic.mp3