PDA

View Full Version : Sáng Tác Sơn Ca Linh.giusehien
09-01-2008, 02:01 AM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc "Chuyện Tình 50 Năm" của tác giả Sơn Ca Linh.

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/chuyentinh50nam.jpg

giusehien
13-03-2008, 02:58 AM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc của tác giả Sơn Ca Linh. (Tiếp Theo)

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/chuakitolasuthatvasusong.jpg

giusehien
25-03-2008, 10:22 PM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc của tác giả Sơn Ca Linh. (Tiếp Theo)
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/Ngaidatienvetroi.jpg

giusehien
27-03-2008, 06:26 AM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc của tác giả Sơn Ca Linh. (Tiếp Theo)

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/Dktioloicatuyetvoi.jpg

giusehien
30-06-2008, 01:35 AM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc "Những Bước Chân Trên Sóng" của tác giả Sơn Ca Linh.

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/buochan_Page_1.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/buochan_Page_2.jpg

giusehien
12-08-2008, 05:26 AM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc "Một Điềm Lạ" của tác giả Sơn Ca Linh
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/motdiemla.jpg

giusehien
12-08-2008, 05:30 AM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc "Xin Mẹ Nhận Con" của tác giả Sơn Ca Linh.
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/xinmenhancon.jpg

giusehien
08-09-2008, 10:36 PM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc của tác giả Sơn Ca Linh. (Tiếp Theo)

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/mechaodoi.jpg

giusehien
13-09-2008, 10:44 PM
Hân hạnh gới thiệi bài nhạc của tác giả Sơn Ca Linh. (Tiếp Theo)

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/mungthapgia.jpg

giusehien
21-10-2008, 01:03 AM
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/trencanhdongtruyengiao.jpg

giusehien
21-10-2008, 01:04 AM
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/conxinlamchungta.jpg

giusehien
31-10-2008, 10:33 AM
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/mungchuthanh.jpg

giusehien
02-01-2009, 12:28 AM
Hân hạnh gới thiệu bài nhạc của tác giả Sơn Ca Linh. (Tiếp Theo)

Xin download file
Vĩnh Biệt Sầu Thương (http://www.freewebtown.com/binhthuan/vinhbietsauthuong.pdf)

Chúc Tụng Lời Giáng Thế (http://www.freewebtown.com/binhthuan/Chuctungloigiangthe.pdf)

giusehien
05-01-2009, 03:09 AM
Hân hạnh gới thiệu bài nhạc của tác giả Sơn Ca Linh. (Tiếp Theo)

Chúa Chịu Phép Rửa (http://www.freewebtown.com/binhthuan/cguachiupheprua.pdf)

Chúa Thống Trị Ngự Đến (http://www.freewebtown.com/binhthuan/chuathongtringuaden.pdf)

giusehien
23-01-2009, 12:46 PM
Hân hạnh gới thiệu bài nhạc của tác giả Sơn Ca Linh. (Tiếp Theo)

Tôi Sống Đây (http://www.freewebtown.com/binhthuan/toisongday.pdf)

Trong Một Thân Nho (http://www.freewebtown.com/binhthuan/trongmotthannho.pdf)

Royal
08-01-2011, 10:02 PM
Cho mình xin bài "Con Xin Làm Của Lễ" của Sơn Ca Linh được không?:love:

giusehien
08-01-2011, 11:39 PM
Xin lỗi bạn , mình không cóbài này. Có gì để mình liên lạc với tác giả thử xem sao rồi cho bạn biết nhé.

giusehien
09-01-2011, 12:21 PM
Xin gởi bạn bài Con Xin Làm Của Lễ" của Sơn Ca Linh.

paulthaibinh
12-11-2015, 05:01 PM
làm phiền bạn nếu có xin gởi về mail: paulthaibinh@gmail.com
Cảm ơn bạn rất nhiều!