PDA

View Full Version : Chúc mừng Sinh nhật anh bạn cũ !DonRac
10-01-2008, 12:29 PM
DonRac xin chúc mừng Sinh Nhật Anh bạn cũ => từ ở KCT.net!

Chúc Anh bạn luôn giúp được cho Mẹ, tìm Thánh Ca hay hay cho Ca Đoàn nhé!

Xin tặng Anh bạn bài hát:


http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SinhNhat/Members/KhucHatMungSinhNhat_PhanDinhTung.mp3

Còn đây là bài hát để Anh bạn tặng cho ... Người Iêu nè:


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/VuongCungThanhDuong/NoelRoiDungHonAnhNuaBeOi_vd_VietDzung.mp3

Chúc mừng - Chúc mừng!

P/s: khi nào DonRac vô Biên Hòa, làm sao hú Anh bạn?