PDA

View Full Version : "HIỆN TƯỢNG" CAO ĐÌNH THUYÊNNgaibiet_conratyeuduoi
22-08-2009, 11:05 PM
"HIỆN TƯỢNG" CAO ĐÌNH THUYÊN

Xin vào link xem bài:

http://dcctvn.net/news.php?id=4954

ConDay
23-08-2009, 08:59 AM
Xin ca'm on Ngaibiet_conratyeuduoi.