PDA

View Full Version : KHÔNG LẤY THIÊN HẠ ĐỂ HẠI MẠNG SỐNGdvtung
13-01-2008, 12:16 PM
KHÔNG LẤY THIÊN HẠ ĐỂ HẠI MẠNG SỐNG

[align=justify:8c04861e20]Vua Nghiêu muốn đem thiên hạ nhường lại cho người tài năng đức độ hơn mình cai trị, ông ta muốn nhường cho Hứa Do, nhưng Hứa Do không muốn nhận; ông ta lại muốn nhường cho Tử Châu Chi Phu, Tử Châu Chi Phu nói: “Muốn tôi làm thiên tử cũng được, nhưng hiện tại tôi đang mắc bệnh, vừa mới đi trị bệnh, nên không có thời gian để cai trị thiên hạ.”

Quyền thế ngôi báu thiên hạ thì người người đều muốn chiếm đoạt, nhưng ông ta lại không vì địa vị cao quý mà làm hại đến sức khỏe và cuộc sống của mình, như thế có thể suy ra mà biết, ông ta nhất định cũng không vì lợi ích nhỏ mà làm hại đại sự của thiên hạ. Người như thế sẽ không đem thiên hạ biến thành công cụ quyền lực cho riêng mình, nên an tâm đem thiên hạ trao cho họ vậy.[/align:8c04861e20]
(Trang tử: Nhường vương)

Suy tư:

[align=justify:8c04861e20]Vua Nghiêu là một vị vua đạo đức của thời cổ đại bên Tàu, nhưng lại muốn tìm người đạo đức hơn mình để truyền ngôi báu thiên hạ, đúng là một ông vua đạo đức, thời nay hiếm có mấy ông vua như thế, khi mà danh vọng và tiền bạc át cả lương tâm !

Chức quyền là miếng mồi hấp dẫn nhất mà ma quỷ dùng để phỉnh gạt nhân loại, bởi vì hể có chức là phải có quyền lợi, chức vụ càng to thì quyền lợi càng nhiều, thế gian đảo điên cũng vì chức và quyền.

Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20, 25-26)

Cho nên có thể nói, không một người có chức quyền nào lại trở thành đầy tớ của mọi người, nếu họ không có tâm hồn Ki-tô giáo, tức là có một quả tim yêu thương người thân cận như chính mình.[/align:8c04861e20]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic