PDA

View Full Version : CA TỤNG CHÚAgioanha
30-08-2009, 04:20 PM
Cùng cất lời CA TỤNG CHÚA

theo lịch Phụng vụNgày 1.9.2009


[COLOR="Magenta"]TỪ BÌNH MINH
Tác giả: Nguyên Thanh
Thể loại: CA NGUYỆN

file: PDF http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tubinhminh_NT.pdf

file: ENCORE http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/tubinhminh_NT.enc

:53::53::53::53::53:

gioanha
30-08-2009, 07:36 PM
NGÀY 2.9.2009
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc

Ca Nhập Lễ

CẦU CHO TỔ QUỐC
Nguyễn Duy


PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/cauchotoquoc_ND.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/cauchotoquoc_ND.enc)

gioanha
31-08-2009, 09:41 AM
NGÀY 3.9.2009

Thánh Grêgoriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội thánh
Hiệp lễ


ĐỪNG SỢ


TG: Kim Ân

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/dungso_KA.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/dungso_KA.enc)

gioanha
31-08-2009, 05:35 PM
NGÀY 4.9.2009

Ca hiệp lễ


GIÁO LÝ MỚI


PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/giaolymoi.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/giaolymoi.enc)

gioanha
01-09-2009, 07:08 AM
NGÀY 5.9.2009 thứ bảy đầu tháng


Kết lễ


VỚI NGÀN TRĂNG SAO


PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/voingantrangsao.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/voingantrangsao.enc)

gioanha
01-09-2009, 03:20 PM
NGÀY 6.9.2009
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B


Ca Hiệp Lễ


CHÚA LÀ NGƯỜI TRỒNG HOA


PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/chualanguoitronghoa_PX.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/chualanguoitronghoa_PX.enc)

gioanha
01-09-2009, 10:01 PM
NGÀY 7.9.2009

Hiệp lễ

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/bonmuayeuthuong_ND.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/Bonmuayeuthuong_ND.enc)

gioanha
02-09-2009, 06:04 PM
NGÀY 8.9.2009

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA
Lễ kính
Nhập lễ: SINH NHẬT ĐỨC MẸ

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/sinhnhatducmengay8_9.enc.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/sinhnhatducmengay8_9.enc)


Đáp ca & Alleluia

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/dapcaSNducmengay8.9_MG.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/dapcaSNducmengay8.9_MG.enc)

gioanha
02-09-2009, 06:10 PM
NGÀY 9.9.2009

Hiệp lễ


BÁT PHÚC

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/batphuc_MT.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/batphuc_MT.enc)

gioanha
03-09-2009, 07:38 AM
NGÀY 10.9.2009

Ca Hiệp lễ

XIN DẠY CON BIẾT YÊU

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xindayconbietyeu_KL.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/xindayconbietyeu_KL.enc)

gioanha
03-09-2009, 07:42 AM
NGÀY 11.9.2009

Ca Hiệp lễ

BIẾT CHÚA, BIẾT CON

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/bietchuabietcon_AD.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/bietchuabietcon_AD.enc)

gioanha
03-09-2009, 07:47 AM
NGÀY 12.9.2009
Thánh danh Đức MARIA

Ca Nhập lễ

THÁNH DANH MẸ

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/thanhdanhme.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc%20tuyen/thanhdanhme.enc)

gioanha
05-09-2009, 05:11 AM
NGÀY 13.9.2009
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN B

Ca Hiệp Lễ

HÁT VỀ NGÀI

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/hatvengai.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/hatvengai.enc)

gioanha
05-09-2009, 05:26 AM
NGÀY 14.9.2009
SUY TÔN THÁNH GIÁ , lễ kính

nhâp lễ
SUY TÔN THÁNH GIÁ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/suytonthanhgia_TT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/suy%20tonthanhgia_thanhthi.enc)ĐÁP CA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/dapcalesuytonthanhgia_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/suy%20tonthanhgia_thanhthi.enc)

gioanha
05-09-2009, 05:31 AM
NGÀY 15.9.2009
Đức Mẹ sầu bi

Nhập lễ

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/mesaubi1_HH.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/mesaubi1.enc)

gioanha
05-09-2009, 05:37 AM
NGÀY 16.9.2009

hiệp lễ
XIN DẠY CON YÊU NGÀI

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xindayconyeungai_TT.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xindayconyeungai_TT.enc)

gioanha
05-09-2009, 04:37 PM
NGÀY 17.9.2009

Cahiệp lễ
AI YÊU NHIỀU ĐƯỢC THA NHIỀU

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/aiyeunhieu_TT.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/aiyeunhieu_TT.enc)

gioanha
05-09-2009, 04:50 PM
NGÀY 18.9.2009

Hiệp lễ
LÀ MỘT KIẾP CHIM

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/lamotkiepchim_VC.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/lamotkiepchim_VC.enc)

gioanha
05-09-2009, 09:09 PM
NGÀY 19.9.2009

Tạ lễ
SỐNG PHÚC ÂM HẰNG NGÀY

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/SongPAhangngay.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/SongPAHangNgay.enc)

gioanha
05-09-2009, 09:16 PM
NGÀY 20.9.2009
CHÚA NHẬT XXV Thường niên B

NHẬP LỄ
XIN HIỂU LỜI CHÚA

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xinhieuloichua.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xinhieuloichua.enc)

gioanha
05-09-2009, 09:26 PM
NGÀY 21.9.2009
THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính

nhâp lễ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/anhemhaydi.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/anhemhaydi.enc)

HIỆP LỄ
HÃY THEO THẦY

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/haytheothay.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/haytheothay.enc)


:53::53::53::53:

gioanha
06-09-2009, 03:47 PM
NGÀY 22.9.2009

Ca Dâng lễ
DÂNG KHÚC ÂN TÌNH


PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/dangkhucantinh_Px.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/DangKhucAnTinh_Px.enc)

gioanha
06-09-2009, 06:37 PM
ngày 23.9.2009

Ca Nhập Lễ
TỪ SỚM MAI

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tusommai.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tusommai.enc)

gioanha
06-09-2009, 06:40 PM
NGÀY 24.9.2009

Dâng Lễ
NHƯ LÀN HƯƠNG

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/nhulanhuongkhoi_VC.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/NhuLanHuong_VC.enc)

gioanha
06-09-2009, 06:44 PM
NGÀY 25.9.2009

Cnhập lễ
ĐI VỀ NHÀ CHÚA

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/divenhachua_NL.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/DiVeNhachua_NL.enc)

gioanha
06-09-2009, 06:48 PM
NGÀY 26.9.2009

Ca Nhập Lễ
VỀ ĐÂY HÁT

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/vedayhat.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/VeDayHat.enc)

gioanha
06-09-2009, 06:51 PM
NGÀY 27.9.2009
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN năm B


Nhập lễ
VÀO ĐỀN THỜ


PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/vaodentho_KL.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/vaodentho_KL.enc)

Hiệp lễ
CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/cungmotkiepnguoi_PQ.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/cungmotkiepnguoi_PQ.enc)

gioanha
07-09-2009, 09:00 AM
NGÀY 28.9.2009

Dâng lễ
CHÚC TỤNG NGÀI

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/chuctungngai_DVH.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ChuctungNgai_DVH.enc)

gioanha
07-09-2009, 09:35 AM
NGÀY 29.9.2009
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL. RAPHAEL

Ca nhập lễ
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tonglanhcacthienthan.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tonglanhcacTT.enc)

Đáp ca

TRƯỚC MẶT CÁC THIÊN THẦN

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/truocmatcacTT.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TruocMatCacTT.enc)

gioanha
07-09-2009, 10:15 AM
NGÀY 30.9.2009

Hiệp lễ
CON XIN THEO CHÚA

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/conxintheochua_AT.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/conxintheochua_AT.enc)

gioanha
08-09-2009, 07:33 AM
NGÀY 1.10.2009
THÁNH TẺÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. lễ kính

Nhập lễ
THÁNH NỮ TÊRÊSA

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/thanhnuteresa.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/thanh%20nu%20teresa.enc)

Đáp ca
CA TỤNG THÁNH DANH

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/catungthanhdanh_MG.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/catungthanhdanh_MG.enc)

gioanha
08-09-2009, 07:45 AM
NGÀY 2.10.2009
CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Nhập lễ
THIÊN THẦN BẢN MỆNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/thienthanbanmenh_Px.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/thienthanbanmenh_Px.enc)

gioanha
08-09-2009, 10:37 PM
NGÀY 3.10.2009
NGÀY TRUNG THU

Lễ nhi đồng
CA NHẬP LỄ
TỤNG CA THIÊN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tungcathienchua.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tungcathienchua.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 95
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TV95_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TV95_MT.enc)

Các bài Trung thu khác file pdf

đẹp như trăng rằm: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/DepNhuTrangRam_ND.pdf
mừng trung thu: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/mungtrungthu.pdf
muôn tạo vật ơi: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/muontaovatoi.pdf
ngày trung thu: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ngaytrungthu_Px.pdf
như một vầng trăng: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/nhumotvangtrang_ND.pdf
quyền năng Chúa: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/quyennangchua_Mattino.pdf
thông phần dâng: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/thongphandang.pdf
trăng thu sáng: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/trangthusang_ND.pdf
trung thu dâng Chúa: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TrungThuDangChua_AT.pdf
tuổi thơ tạ ơn Chúa: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tuoithotaonchua.pdf
xin dâng Cha: http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xindangcha_AT.pdf

file: Encore

http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/DepNhuTrangRam_ND.enc
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/mungtrungthu.enc
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/muontaovatoi.enc
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ngaytrungthu_Px.enc
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/nhumotvangtrang_ND.enc
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/quyennangchua_Mattino.ENC
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/thongphandang.enc
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/trangthusang_ND.enc
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TrungThuDangChua_AT.enc
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tuoithotaonchua.ENC
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xindangcha_AT.enc

:nhay::nhay::nhay::nhay:

gioanha
09-09-2009, 11:14 PM
NGÀY 4.10.2009
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN B
được kính trọng thể lễ Mẹ Mân côi

Ca nhập lễ
VÒNG HOA MÔI KHÔI

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/vonghoamoikhoi_VC.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/vonghoamoikhoi_VC.enc)

Đáp ca
LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/linhhontoingoikhen_THA.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/linhhontoingoikhen_THA.enc)

Kết lễ
LẬY MẸ MÂN CÔI

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/laymemancoi_HD.pdf)

ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/laymemancoi_HD.enc)

gioanha
10-09-2009, 04:58 PM
NGÀY 5.10.2009
Hiệp lễ
XIN ĐƯỢC THẤY TÔN NHAN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Xinduocthaytonnhan_NK.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Xinduocthaytonnhan_NK.enc)

gioanha
10-09-2009, 05:01 PM
NGÀY 6.10.2009
Hiệp lễ
YÊU CUỘC SỐNG NÀY
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Yeucuocsongnay.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Yeucuocsongnay.enc)

gioanha
10-09-2009, 05:07 PM
NGÀY 7.10.2009
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Nhập lễ
TRÀNG HOA MÂN CÔI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TranghoaManCoi_VC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TranghoaManCoi_VC.enc)

Kết lễ
NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/NuVuongRatthanh_HL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/NuVuongRatthanh_HL.enc)

gioanha
10-09-2009, 05:10 PM
NGÀY 8.10.2009
Dâng lễ
NGUYỆN DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/nguyendang_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/nguyendang_ND.enc)

gioanha
10-09-2009, 05:16 PM
NGÀY 9.10.2009
Dâng lễ
KÍNH DÂNG LỄ VẬT
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/kinhdanglevat_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/kinhdanglevat_ND.enc)

gioanha
10-09-2009, 05:20 PM
NGÀY 10.10.2009
Hiệp lễ
SỐNG LỜI CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/songloichua_TT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/songloichua_TT.enc)

gioanha
10-09-2009, 05:26 PM
NGÀY 11.10.2009
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B
Ca nhập lễ
ĐƯỢC GẤP TRĂM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/duocgaptram_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/duocgaptram_ND.enc)

Đáp ca
XIN CHO CON
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xinchocon.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/xinchocon.enc)

Hiệp lễ
CHÚA SẼ ĐỀN BÙ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Chuasedenbu_mt.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Chuasedenbu_mt.enc)

gioanha
12-09-2009, 07:48 PM
NGÀY 12.10.2009
Ca Nhập lễ
VỀ ĐÂY HỠI NGƯỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/VeDayHoiNguoi_LT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/VeDayHoiNguoi_LT.enc)

gioanha
13-09-2009, 10:26 AM
NGÀY 13.10.2009
Ca nhập lễ
LỜI NGUYỆN TRONG SƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/loinguyentrongsuong_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/loinguyentrongsuong_ND.enc)

Kết lễ
LỜI MẸ NHẮN NHỦ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/loimenhannhu_HL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/loimenhannhu_HL.enc)

gioanha
13-09-2009, 10:30 AM
NGÀY 14.10.2009
Dâng lễ
XIN DÂNG LÊN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinDangLen_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinDangLen_MT.enc)

gioanha
13-09-2009, 10:37 AM
NGÀY 15.10.2009
Thánh Têrêsa Giêsu Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh
Nhập lễ
THÁNH VỊNH 41
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TV41_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/TV41_MT.enc)

Kết lễ
HÃY RA ĐI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/hayradi.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/hayradi.enc)

gioanha
13-09-2009, 10:41 AM
NGÀY 16.10.2009
Dâng lễ
CỦA LỄ TƯỞNG NIỆM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Cualetuongniem.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Cualetuongniem.enc)

gioanha
13-09-2009, 10:46 AM
NGÀY 17.10.2009
Nhập lễ
KHI CON ĐI VỀ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/KhiConDiVe_NVT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/KhiConDiVe_NVT.enc)

Kết lễ
DÂNG VỀ MẸ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/dangveme.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/dangveme.enc)

gioanha
13-09-2009, 10:57 AM
NGÀY 18.10.2009
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN B
Chúa Nhật Truyền Giáo


Nhập lễ
XIN THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinTCXotThuong_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinTCXotThuong_MT.enc)

Hiệp lễ
LỜI NGÀI NĂM XƯA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/LoiNgaiNamXua.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/LoiNgaiNamXua.enc)

Kết lễ
HÃY ĐI RAO GIẢNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/haydiraogiang.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/haydiraogiang.enc)

gioanha
13-09-2009, 11:00 AM
NGÀY 19.10.2009
Dâng lễ
XIN DÂNG CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinDangchua_NK.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinDangchua_NK.enc)

gioanha
13-09-2009, 11:02 AM
NGÀY 20.10.2009
Dâng lễ
XIN DÂNG LÊN 1
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinDangLen1_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinDangLen1_KL.enc)

gioanha
13-09-2009, 11:06 AM
NGÀY 21.10.2009
Dâng lễ
XIN DÂNG LÊN 2
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinDangLen2_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/XinDangLen2_MT.enc)

gioanha
13-09-2009, 11:09 AM
NGÀY 22.10.2009
Kết lễ
MẸ LÀ MẪU GƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/melamauguong.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/melamauguong.enc)

kimsonlee
14-09-2009, 06:19 AM
Cảm ơn bạn GIOANHA nhiều nha, nếu được xin bạn soạn giúp chương trình hát lễ chúa nhật hằng tháng (trọn tháng) gồm: nhập lễ -đáp ca - dâng lễ - hiệp lễ - kết lễ để anh em có điều kiện hát lễ tốt hơn. Xin Chúa ghi nhận những công việc bổ ích mà bạn đã đem lại

gioanha
15-09-2009, 05:46 PM
NGÀY 23.10.2009
Ca Hiệp lễ
NGUỒN SỐNG YÊU THƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Nguonsongyeuthuong_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Nguonsongyeuthuong_ND.enc)

gioanha
15-09-2009, 05:53 PM
NGÀY 24.10.2009
Ca nhập lễ
CON SẼ CA NGỢI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ConSeCaNgoi_PA.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ConSeCaNgoi_PA.enc)

Kết lễ
TIẾNG GỌI FATIMA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tienggoifatima_PX.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/tienggoifatima_PX.enc)

gioanha
15-09-2009, 06:02 PM
NGÀY 25.10.2009
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B
Nhập lễ
AI KIẾM TÌM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/aikiemtim_VC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/aikiemtim_VC.enc)

Đáp ca
CHÚA ĐỐI XỬ ĐẠI LƯỢNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/chuadoixudailuong_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/chuadoixudailuong_MT.enc)

gioanha
15-09-2009, 06:06 PM
NGÀY 26.10.2009
Ca hiệp lễ
CHÚA LÀ TÌNH YÊU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Chualatinhyeu_TN.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Chualatinhyeu_TN.enc)

gioanha
15-09-2009, 06:12 PM
NGÀY 27.10.2009
Hiệp lễ
CON TRÔNG CẬY CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ControngcayChua_PX.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ControngcayChua_PX.enc)

Dâng lễ
MỖI LỜI KINH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/moiloikinh_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/moiloikinh_KL.enc)

gioanha
15-09-2009, 06:21 PM
NGÀY 28.10.2009
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ, lễ kính
Ca Nhập lễ
MỪNG THÁNH BỔN MẠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/mungthanhbonmang_HC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/mungthanhbonmang_HC.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 18, 2-3, 4-5
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/dapcalethanhtongdo_hvh.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/dapcalethanhtongdo_hvh.enc)

Dâng lễ
LỄ DÂNG NGÀY MÙA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ledangngaymua_CT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/ledangngaymua_CT.enc)

gioanha
15-09-2009, 06:27 PM
NGÀY 29.10.2009
Ca hiệp lễ
NGUỒN TRỢ LỰC ĐỜI TÔI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Nguontrolucdoitoi_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Nguontrolucdoitoi_ND.enc)

Dâng lễ
DÂNG LÊN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/danglenchua_KO.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/danglenchua_KO.enc)

gioanha
15-09-2009, 06:36 PM
NGÀY 30.10.2009
Hiệp lễ
NGUỒN SUỐI ÂN TÌNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Nguonsuoiantinh_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Nguonsuoiantinh_ND.enc)

gioanha
15-09-2009, 06:41 PM
NGÀY 31.10.2009
Ca nhập lễ
NGUYỆN CẦU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Nguyencau_MHC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/Nguyencau_MHC.enc)

Hiệp lễ
GIÊSU CON HÁT VỀ NGÀI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/GiesuconhatveNgai_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le/GiesuconhatveNgai_ND.enc)