PDA

View Full Version : Sáng Tác Ninh Doãn Hùnggiusehien
19-01-2008, 11:21 PM
Xin gởi các bạn những sáng tác của Ninh Doãn Hùng.

Alleluia Cầu Hồn (http://www.dinh.dk/pdf/alleluiacauhon-ndh.pdf)

giusehien
19-01-2008, 11:22 PM
Xin gởi các bạn những sáng tác của Ninh Doãn Hùng (tiếp theo).

Alleluia Hôn Phối (http://www.dinh.dk/pdf/alleluiahonphoi-ndh.pdf)

maihuy
14-11-2008, 06:30 AM
anh Giusehien ơi, Sao không thấy bài nào hết vậy