PDA

View Full Version : Chia sẻ nhu+~ng bài mớiteresa_hp
08-09-2009, 10:57 PM
Chao` ca'c ba.n,

Xin chia se? 2 bai` ha't mo+'i cu?a Lm.Thie^n Sai. HP ra^'t thi'ch...mo+i` ca'c ba.n ha't thu+? nha .

HP

teresa_hp
10-09-2009, 08:59 PM
Em gu+?i anh chi nghe giai ddie^.u bai` CA NGO+I TI`NH THU+O+NG CHU'A cua? Lm Thie^n Sai o+? post tre^n .

http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/001_A_002_Thaoplaying_2009_09_09.mp3

teresa_hp
11-09-2009, 02:17 AM
Gu+i? ba.n nghe the^m nha.c Lm. Thie^n Sai

Khu'c Ca?m Ta.
http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/KhucCaCamTa_tts_KhacDung.mp3

Ca^u` Cho Cha Me.
http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/CauChoChaMe_SangTacLmThienSai_CaSiTanDat.mp3

HP

teresa_hp
16-09-2009, 08:39 PM
http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/trong_tinh_ngai.mp3