PDA

View Full Version : Bai` Mo+i'teresa_hp
14-09-2009, 09:13 PM
Xin chia se? 1 bai` mo+i' kha'c ,Chua' La` No+i Con A^?n Nau', cua? Lm. Thie^n Sai

Giai die^.u bai` na`y (em tha^u lo+'n kho^ng ddu+o+.c, mo+? lo+'n he^'t co+~ mo+'i nghe..sorry!! )

http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/Chua_La_Noi_Con_An_Nau.mp3

HP

giusehien
14-09-2009, 09:44 PM
Teresa ơi, mỗi lần post bài hay gởi bài mới, xin bạn vui lòng đánh tiếng việt rõ ràng nhé. Vi sợ mọi người không hiểu hay không biết bạn viết gì..

teresa_hp
14-09-2009, 10:24 PM
Chao` Hie^`n,

Ca?m o+n ba.n dda~ nha('c nho+? . Nhu+ng Hie^`n o+i , HP chi? dda'nh da^'u ddu+o+.c o+? cho^~ chu? dde^` vo+i' VIQR; co`n no^.i dung khi bo? da^u' vao` kho^ng ddu+o+c ne^n phai? vie^'t bo? da^'u nhu+ va^`y . Mong ca'c ba.n ddo.c tho^ng ca?m . HP la` tha`nh vie^n mo+'i cu~ng kho^ng bie^'t xu+? du.ng nhie^u` tre^n trang web na`y, co' gi` xin chi? giu'p. Ca?m o+n.

HP

teresa_hp
23-09-2009, 02:02 AM
Anh chi o+i, la`m sao mi`nh tha^u (record) mp3 ma` nghe du+o+.c lo+n' . Em tha^u thi` tie^'ng ha't lo+'n ddu+o+.c nhu+ng sao nha.c cu. (nhu+ piano) kho^ng lo+n' du+o+.c . Em dda~ chinh? sound, volume lo+n' he^'t co+~ ro^`i . Co' phai? ca^`n sofware gi` nu+a~ kho^ng ? va^.y thi` ca^`n software gi` ?

Ca?m o+n anh chi. nhie^u`

HP

buudang
23-09-2009, 09:01 AM
chi o+i, la`m sao mi`nh tha^u (record) mp3 ma` nghe du+o+.c lo+n' . Em tha^u thi` tie^'ng ha't lo+'n ddu+o+.c nhu+ng sao nha.c cu. (nhu+ piano) kho^ng lo+n' du+o+.c . Em dda~ chinh? sound, volume lo+n' he^'t co+~ ro^`i . Co' phai? ca^`n sofware gi` nu+a~ kho^ng ? va^.y thi` ca^`n software gi` ?

Máy của bạn cần cài thêm phần mềm Sonar 6 để khi thâu thì thâu từng kênh riêng cho dễ sử dụng.có khi bị lỗi thì mình chỉ sửa ngay nơi bị lỗi cho tiện.
tiếng ca thâu riêng,đàn thâu riêng như vậy dễ hơn.Chúc bạn thành công

teresa_hp
24-09-2009, 09:50 AM
Ca?m o+n buudang dda~ chi? cho.

HP