PDA

View Full Version : Giá trị của VIỆC CẦU NGUYỆNlittlewave
12-08-2007, 05:35 PM
Ghi Ơn Các Linh Mục Và Tu Sĩ Nam Nữ Cầu Nguyện Cho Toàn Thế Giới


Hôm nay, chúng tôi xin được nói về đề tài cầu nguyện và lý đo tại sao chúng ta cần chăm lo cho các bậc tu trì, đặc biệt là các tu sĩ dòng khổ tu như các Đan Viện Xi tô, các Đan Viện Biển Đức, hay các Dòng Kín Camêlô.

Trước hết, tôi xin trích dẫn một số các thông điệp của Đức Mẹ Maria, khi Mẹ hiện ra hàng ngày ở ngôi làng Medjugorje, Nam Tư , kể từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 cho đến nay. Đức Mẹ muốn mở tại Medjugorje, Nam Tư một trường học dạy về yêu thương, cầu nguyện và bình an cho toàn thế giới.

Đức Mẹ phán:

-Các con hãy tiếp tục cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện là sự cứu rỗi của con người. (Thông điệp ngày 9 tháng 12 năm 1981)

-Nếu các con cầu nguyện thì một nguồn sống sẽ chảy ra từ trái tim các con. (TĐ 24/10/83)

-Cầu nguyện là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Nếu các con cầu nguyện và ăn chay, thì các con sẽ nhận được tất cả những gì mà các con xin. (TĐ 29/10/83)

-Hãy cầu nguyện vì lời cầu nguyện là đời sống. (TĐ ngày 14/11/83)

-Hãy cầu nguyện, không thể miễn trừ được, vì Chúa ban cho các con những ân sủng lớn nhất khi các con cầu nguyện. (TĐ 30/1/84)

-Lời cầu nguyện là con đường duy nhất để cứu nhân loại. (TĐ ngày 30/7/87)

-Những ai cầu nguyện nhiều thì không sợ tương lai, những ai ăn chay thì không sợ ma quỷ.(TĐ ngày 25/1/2001)

-Các con hãy làm tuần Cửu nhật ăn chay 9 ngày, và từ bỏ chính mình để Satan tránh xa các con. (TĐ ngày 25/7/2005)

Nếu nói về sự cầu nguyện thì các Dòng Tu Chiêm Niệm, các Dòng Khổ Tu, các Dòng Kín Camêlô là những nơi có các tông đồ nhiệt thành nhất của Thiên Chúa. Các ngài sống đời cầu nguyện, có khi một ngày bẩy lần cầu nguyện, rồi đi lao động để tự kiếm sống. Vai trò cầu nguyện của các ngài rất quan trọng. Sau đây, chúng tôi xin được trích dẫn những lời mà Thánh Nữ Faustina đã được Chúa mặc khải để viết ra, trong tác phẩm Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi:

“Mỗi nữ tu, sau khi tuyên khấn, se không còn thấy thế gian nữa, cho dù qua song cửa, vì song cửa sẽ được bọc lại bằng vải mầu sẫm, và các cuộc chuyện vãn cũng bị giới hạn nghiêm nhặt. Nữ tu sẽ như người điếc, không được thế gian hiểu mà cũng chẳng hiểu thế gian. Nữ tu phải đứng giữa trời và đất, liên lỉ nài xin Thiên Chúa xót thương thế giới và ban sức mạnh cho các linh mục để lời nói của các ngài không bị rỗng tuếch, và để các ngài-trong chức phẩm phi thường nhưng gặp nhiều nguy hại-vẫn giữ mình hoàn toàn trong trắng. Mặc dù số người không nhiều, nhưng đó là những linh hồn anh hùng. Sẽ không có chỗ cho những người nhút nhát, uỷ mị.” (Nhật Ký 537)

Các tu sĩ này giống như Chúa Giêsu và còn phải đính kết những dấu hiệu mà Ngài đã mang: đó là đau khổ và chịu sự khinh bỉ. Lời cầu nguyện và việc hãm mình của họ đem lại nhiều lợi ích cho các linh hồn:

“… Bằng việc cầu nguyện và hãm mình, chúng ta sẽ mở đường đến các quốc gia kém văn minh nhất để dọn đường cho các nhà thừa sai. Chúng ta hãy nhớ rằng một chiến sĩ ngoài trận tuyến sẽ không thể đứng vững nếu thiếu sự hỗ trợ của lực lượng hậu phương. Họ tuy không thực sự tham gia chiến đấu, nhưng chu cấp mọi nhu cầu cho anh ta; vai trò cầu nguyện cũng như thế. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy trỗi vượt với tinh thần tông đồ.” (Nhật Ký 539)

Thiên Chúa phán rằng Ngài ban cho các tu sĩ một mục đích cao cả là hiệp nhất với Chúa, bằng tình yêu để hòa giải trời và đất, làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Các tu sĩ hy sinh hủy mình để cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ:

“Mục đích của con và các người đồng tâm của con là hãy hiệp nhất với Cha hết sức mật thiết; bằng tình yêu, các con sẽ hòa giải trời với đất, các con sẽ làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, và các con sẽ khẩn nài lòng nhân từ Chúa cho thế giới. Cha giao cho các con hai hạt bích ngọc vô cùng quý báu đối với Trái Tim Cha: đó là linh hồn các linh mục và các tu sĩ. Các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho các ngài; sức mạnh các ngài có được là do việc hủy mình của các con. Các con hãy liên kết lời cầu nguyện, giữ chay, khổ chế, lao nhọc, và tất cả những đau khổ của các con với lời cầu nguyện, chay tịnh, khổ chế, và lao nhọc của Cha, và rồi các ngài sẽ có được sức mạnh trước Thánh Nhan Cha của Cha.” (Nhật Ký 531)

Bằng những hãm mình, hy sinh và sống thánh thiện, các tu sĩ làm cho Chúa Cha thỏa nguyện. Họ là kỳ quan trước mặt các Thiên Thần và nhân loại. Họ là lá chắn che chở cho thế giới trước phép công thẳng của Chúa. Tuy nhiên, khi họ trở nên bất trung thì họ lại là những mũi gươm đâm thấu Thánh Tâm Chúa:

“Trong các tu viện cũng thế, cũng có những linh hồn làm Trái Tim Cha được tràn đầy niềm vui. Họ mang những nét riêng của Cha. Vì vậy, Chúa Cha Trên Trời nhìn họ với niềm thỏa nguyện đặc biệt. Họ sẽ là một kỳ quan trước mặt Thiên Thần và nhân loại. Con số những linh hồn này quá ít ỏi. Họ là lá chắn cho thế giới trước phép công thẳng của Chúa Cha trên trời và là phương thế nài xin ơn xót thương cho thế giới. Tình yêu và hy sinh của những linh hồn này giữ cho thế giới được trường tồn. Sự bất trung của một linh hồn được Cha ưu tuyển gây nên thương tích hết sức nhức nhối cho Trái Tim Cha. Những bất trung như thế là những mũi gươm đâm thấu Trái Tim Cha.” (Nhật Ký 367)

Khi các tu sĩ suy gẫm về cuộc Thương Khó của Chúa thì đem lại nhiều ích lợi và đem đến cho Chúa niềm hoan lạc lớn lao:

“Công trạng nhờ một giờ suy ngắm về cuộc Thương Khó của Cha còn nhiều hơn cả một năm đánh mình đến chảy máu; việc suy ngắm về những thương tích đau đớn của cha rất ích lợi đối với con, và đem lại cho Cha niềm hoan lạc lớn lao… “ (Nhật Ký 369)

Ngoài ra, các tu sĩ bịnh tật và chịu đựng đau khổ trong tinh thần suy phục Thánh Ý Chúa sẽ kéo được nhiều ơn Chúa. Và vì họ, Chúa giảm bớt nhiều hình phạt:

“Chúng ta hãy nhìn ra Chúa Giêsu Tử Giá nơi một linh hồn đau khổ, chứ không phải một kẻ rỗi hơi hoặc một gánh nặng của Cộng đoàn. Một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục Thánh Ý Chúa thì kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành hơn tất cả các chị em lao động khác. Quả thực, tội nghiệp cho tu viện nào không có tu sĩ bịnh tật. Thiên Chúa thường ban nhiều ơn rất lớn lao vì các linh hồn đau khổ, và vì các linh hồn ấy, Người giữ lai nhiều hình phạt.” (Nhật Ký 1268)

Với cuộc sống âm thầm và ẩn khuất, người tu sĩ giống như tấm gương khiêm nhường của Mẹ Maria:

“Mẹ Maria dạy: “Cuộc đời con phải nên giống cuộc đời Mẹ: âm thầm và ẩn khuất, không ngừng kết hợp với Thiên Chúa, cầu xin cho nhân loại và chuẩn bị thế giới cho Chúa đến lần thứ hai.” (Nhật Ký 625)

Với các lời cầu nguyện của các tu sĩ, nhiều linh hồn được hưởng phước:

“Không phải lúc nào Thiên Chúa cũng chấp nhận những lời cầu nguyện và ban cho các linh hồn mà chúng ta nghĩ đến, nhưng Người sẽ ban những điều này cho các linh hồn khác. Vì thế, mặc dù không giúp làm nhẹ bớt các cực hình luyện ngục cho các linh hồn chúng ta cầu nguyện cho, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta không uổng phí. ” (Nhật ký 621)

Trên đây chỉ là một vài phần trích dẫn về sự cầu nguyện của các tu sĩ nam nữ để chúng ta ý thức rõ vai trò quan trọng của các ngài trong việc cứu thế giới. Như vậy, để đền đáp lại công ơn của họ, chúng ta là những người tha thiết với Giáo hội và nhân loại, xin hãy hy sinh yểm trợ vật chất và tinh thần để các Hội dòng, Tu viện có điều kiện đón nhận ơn gọi, nuôi các đệ tử và tu sinh và sai họ đi khắp nơi để truyền bá Tin Mừng của Chúa và giúp đỡ người nghèo khổ.

Hơn bao giờ hết, tại các vùng quê hẻo lánh ở Việt Nam vẫn còn có nhiều ơn gọi. Nhiều người trẻ vì gia đình quá nghèo nên mong ước được dâng mình Cho Chúa. Vậy nếu đây là thời điểm thuận lợi mà chúng ta lơ là, bỏ qua đi, thì mai đây, các ơn gọi sẽ mai một và mất mát, như tình trạng giáo hội Hoa Kỳ và các nước Âu Tây khác trên thế giới đang phải đối phó với sự thiếu hụt trầm trọng về linh mục và tu sĩ nam nữ.

Để kết luận, chúng tôi xin được trich dẫn như sau:

“Hôm nay, Chúa cho tôi biết cơn nghĩa nộ của Người đối với nhân loại, ngày tháng của họ đáng bị rút ngắn vì tội lỗi họ. Nhưng tôi cũng biết thế giới còn được hiện hữu là nhờ các linh hồn ưu tuyển; tức lá các dòng tu. Khốn cho thế gian nếu thiếu các dòng tu!” (Nhật ký 1434)

Cuối cùng, khi gia đình chúng ta có những đau khổ và thử thách nào không giải quyết được, thì hãy nhờ các tu sĩ những Dòng Khổ tu, chiêm niệm và Dòng Kín dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho. Bằng cách áy, Chúa sẽ nhậm lời cầu xin mà ban ơn cho chúng ta

Kim Hà (memaria.org)