PDA

View Full Version : Xin cầu cho linh hồn Giuse và Đaminh!Masafot
05-10-2009, 09:37 PM
Xin các anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse ( Ba của anh Mai Bá Long) nhân lễ giỗ 1 năm và linh hồn Đaminh ( anh của Masa) lễ giỗ 2 năm. Nguyện xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đoái thương hai linh hồn Giuse và Đaminh, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm và đưa hai linh hồn Giuse và Đaminh về với Chúa. Xin Mẹ Maria đồng hành cùng gia đình chị con, xin Mẹ hướng dẫn chị con nuôi dạy hai bé lớn khôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kito Chúa chúng con Amen!

Con cũng vừa được tin một chị ở Phú Thọ trong hội bầu Hồng Phúc miền Bắc vừa bị mất em bé. Xin Chúa an ủi chị và gia đình, xin ban thêm đức tin cho chị và xin Cha đưa linh hồn em về với Cha :77: Amen!

I am Nine
05-10-2009, 09:41 PM
Nguyện Chúa thương nhận lời, chúng con hiệp xin. Thương cho 2 linh hồn Giuse và Đa minh được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.

Anelan
06-10-2009, 11:29 AM
Xin các anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse ( Ba của anh Mai Bá Long) nhân lễ giỗ 1 năm và linh hồn Đaminh ( anh của Masa) lễ giỗ 2 năm. Nguyện xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đoái thương hai linh hồn Giuse và Đaminh, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm và đưa hai linh hồn Giuse và Đaminh về với Chúa. Xin Mẹ Maria đồng hành cùng gia đình chị con, xin Mẹ hướng dẫn chị con nuôi dạy hai bé lớn khôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kito Chúa chúng con Amen!

Con cũng vừa được tin một chị ở Phú Thọ trong hội bầu Hồng Phúc miền Bắc vừa bị mất em bé. Xin Chúa an ủi chị và gia đình, xin ban thêm đức tin cho chị và xin Cha đưa linh hồn em về với Cha :77: Amen!
Nguyên xin Thiên Chúa thương cứu rỗi linh hồn Giuse, Đaminh và cùng tất cả các linh hồn ở chốn luyện hình. Xin Chúa thứ tha phần phạt và sớm đưa các linh hồn về hưởng Thánh Nhan Chúa. Amen

jolly_oneself
06-10-2009, 09:35 PM
Xin Chúa hãy nhậm lời chúng con khẩn cầu mà cho 2 linh hồn Giúe,Đaminh và em bé được hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng,xem thấy mặt Thiên Chúa.:53::77:

Rosa_Huong
10-10-2009, 09:51 AM
Xin Cha thương nhận lời nguyện của chúng con. Amen.

bethichconlua
10-10-2009, 10:12 PM
Xin Cha thương nhận lời nguyện của chúng con. Amen.

:77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: