PDA

View Full Version : ướcvjet_Truong
05-10-2009, 10:44 PM
Ươc gì con hóa ra Hoa
Để con dâng bàn tiệc thánh mỗi ngày
:53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53:

jolly_oneself
06-10-2009, 10:32 AM
Ước gì con là micro để thông qua đó,mọi người có thể nghe rõ hơn những gì Chúa phán dạy