PDA

View Full Version : Cùng nhau ta ca ngợi Thiên Chúanicolasthang
07-10-2009, 09:49 PM
Con cảm ơn Chúa đã đến và làm Thầy con!

nicolasthang
07-10-2009, 09:51 PM
Hãy nhớ đến nhau dù ở nơi đâu bạn nhé!