PDA

View Full Version : Bài ca chính thức của Năm Thánh 2010Damsan
13-10-2009, 02:13 PM
Mùa Hồng ân (Bài ca chính thức Năm Thánh 2010, Điệp khúc 3 bè)


http://hdgmvietnam.org/Images/News/ThanhNhac/GMVNGHCGTG_Thumb_37335.jpg (http://hdgmvietnam.org/Images/News/ThanhNhac/GMVNGHCGTG_Full_37335.jpg)http://hdgmvietnam.org/News.aspx?Type=18&Act=Detail&ID=894&CateID=104

Damsan
13-10-2009, 02:15 PM
http://hdgmvietnam.org/News.aspx?Type=18&Act=Detail&ID=895&CateID=104\