PDA

View Full Version : Hình ảnh "Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Giáo Hội hôm nay"cafeda2009
25-10-2009, 11:44 PM
Hình ảnh "Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Giáo Hội hôm nay"


CN, 25/10/2009 - 14:46
http://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/toanbong15/PX01_1.jpg


WGPSG (25.10.2009) -- Vào 9h30 sáng nay, Chúa nhật 25.10.2009, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đến giáo xứ Phanxicô Xaviê thuộc giáo hạt Chợ Quán để chủ sự Thánh Lễ ban Bí tích Thêm sức.
Dưới đây là hình ảnh Thánh Lễ ban Bí tích Thêm sức của giáo xứ Phanxicô Xaviê


st

cafeda2009
26-10-2009, 12:01 AM
Hình ảnh Thánh Lễ ban Bí tích Thêm sức của giáo xứ Phanxicô Xaviê
http://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_1.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_3.JPGhttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_4.JPGhttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_5.jpg

st

cafeda2009
26-10-2009, 12:22 AM
Hình ảnh Thánh Lễ ban Bí tích Thêm sức của giáo xứ Phanxicô Xaviê

http://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_6.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_7.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_8.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_9.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_10.jpg

st

cafeda2009
26-10-2009, 12:24 AM
Hình ảnh Thánh Lễ ban Bí tích Thêm sức của giáo xứ Phanxicô Xaviê
http://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_11.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_12.JPGhttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_13.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_14.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_15.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_17.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_18.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_19.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_20.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_21.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_22.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_23.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/PX01_24.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/HOI_DONG_MUC_VU_NGUOI_HOA.JPG
st

conchien
26-10-2009, 06:53 AM
Hi , hi mình đang ở giáo xứ này đó , cám ơn cafeda đã giới thiệu những hình ảnh sinh hoạt tại giáo xứ mình ! sẳn đây cho hỏi cafeda ở G xứ nào vậy ?

cafeda2009
26-10-2009, 08:49 AM
cafeda ở Giáo xứ Nam Thái ngã ba Ông Tạ