PDA

View Full Version : Trở Về Cát BụiDonRac
31-10-2009, 07:20 AM
Trở Về Cát Bụi

Tác giả: Minh Kỳ
Thể Hiện: Phương Hồng Ngọc


http://thanhcavietnam.us/DonRac/MP3-128kbps/TroVe-PhuongHongNgoc/11.TroVeCatBui_mk_PhuongHongNgoc.mp3

Angelus
01-11-2009, 11:18 AM
Thấy tên tác giả, ngờ ngợ. Nhạc sĩ này đâu chuyên thánh ca.
Down vìa, thì ra...
Lâu wá kg nghe lại, thấy hay ghia lun!
Thank anh DR!

vũng_nước
01-11-2009, 11:41 AM
Cám Ơn DonRac bài này hay quá.

Thanks