PDA

View Full Version : CD - Ơn Nghĩa Mẹ ChaDonRac
31-10-2009, 11:45 AM
http://thanhcavietnam.us/QCMP/OnNghiaMeCha/OnNghiaMeCha-Front.jpg
http://thanhcavietnam.us/QCMP/OnNghiaMeCha/OnNghiaMeCha-Side.jpg
http://thanhcavietnam.us/QCMP/OnNghiaMeCha/OnNghiaMeCha-CD.jpg
http://thanhcavietnam.us/QCMP/OnNghiaMeCha/OnNghiaMeCha-Back.jpgLiên Lạc:

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
915 South Wakefield St, Arlington, Virginia, 22204,
Email: cttd.vn@verizon.net,

hoặc ndhoang phone 703-328-5054
Email: ndhoang22039@netscape.net

Nguồn: NS. ndhoang