PDA

View Full Version : Tám Mối Phúc ThậtDonRac
01-11-2009, 07:33 AM
Tám Mối Phúc Thật

Tác giả: Phạm Vĩnh Sơn
Ý thơ: Nguyễn Sông Núi
Thể Hiện: Hồ Lệ Thu


http://thanhcavietnam.us/MP3-128kbps/TamCaChieu/10.TamMoiPhucThat_pvs-nsn_HoLeThu.mp3

Angelus
01-11-2009, 11:20 AM
Bài này nghe cảm động nhiều...
Cứ tràn theo melody...!:118: