PDA

View Full Version : LINH HỒN VỀ XIN CẦU NGUYỆN (file AUDIO)littlewave
01-11-2009, 10:55 AM
Đã sang tháng 11, tháng Giáo Hội đặc biệt dành cầu nguyện cho các linh hồn. Xin đừng lãng quên các vị Thánh "một nửa" đang đớn đau đền trả lẽ công bằng nơi luyện ngục, đang dằn vặt xót xa thống hối các lỗi lầm, và nhất là đang hết sức khát khao mong tới ngày được về nhà Cha hưởng tôn nhan Cực Thánh Chúa. Xin ACE hãy tận dụng mọi ngày trong đời sống lữ hành dương thế mà cầu nguyện cho các ngài. Và các ngài sẽ cầu bầu cho chúng ta, các ngài chẳng vô ơn với các vị ân nhân của mình đâu.

Xin hãy xót thương để được thương xót, xin hãy nghe những lời van xin thống thiết của các linh hồn, đặc biệt những linh hồn bị thân nhân quên lãng...

track đầu tiên có bài hát KINH HÒA BÌNH hơi dài, xin ACE kiên nhẫn


http://thanhcavietnam.info/LIT/linh%20hon%20noi%20chuyen/Disk1Track1.mp3

http://thanhcavietnam.info/LIT/linh%20hon%20noi%20chuyen/Disk1Track2.mp3

http://thanhcavietnam.info/LIT/linh%20hon%20noi%20chuyen/Disk1Track3.mp3

http://thanhcavietnam.info/LIT/linh%20hon%20noi%20chuyen/Disk1Track4.mp3

http://thanhcavietnam.info/LIT/linh%20hon%20noi%20chuyen/Disk1Track5.mp3


(còn tiếp)

dominico_dung
01-11-2009, 12:18 PM
Lạy Thiên Chúa con, con sấp mình thờ lạy Chúa!
Con hằng tin các Đẳng Linh Hồn đang được đền tội, trả nghĩa chung quanh con đây! Xin Chúa thương mà Ân Giảm phạt hình cho các vị!!!


Thân con nhơ bẩn, trầm luân
Mong Ơn Mưa Thánh vô ngần Chúa ơi!
Thế trần xin góp một lời!
Mai về Nhan Chúa, muôn đời trọng ơn!

conchien
01-11-2009, 03:38 PM
Lạy Mẹ MARIA là Nữ Vuơng các Thánh , xin chuyển cầu cùng CHÚA cho các linh hồn đang còn ở lửa luyện ngục được sớm hưởng nhan Thánh CHÚA.