PDA

View Full Version : Từ Chốn Luyện HìnhDonRac
01-11-2009, 10:49 PM
Từ Chốn Luyện Hình

Tác giả: Lm. Kim Long
Thể hiện: Trần Thanh Huyền


http://thanhcavietnam.us/MP3-128kbps/LTCD1-BaiThanhCaHyVong/04.TuChonLuyenHinh_kl_ThanhHuyen.mp3

conchien
02-11-2009, 07:33 AM
Cảm ơn Donrac về bài hát này , bài hát thật hay ,thật sâu lắng . Lạy Chúa xin cho lời kêu van của các linh hồn , và những lời nguyện xin của chúng con kết hợp với công cuộc đồng công chuộc tội của Mẹ Maria , nhờ lời chuyển cầu của Mẹ , xin Chúa thuơng xót các linh hồn nơi luyện ngục được sớm về hưởng phúc vinh quang thiên đàng .