PDA

View Full Version : Giáng Sinh Tươi Hồng - Đông Nghi Vol.2DonRac
13-11-2009, 08:47 AM
http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/GiangSinhTuoiHong-Front.jpg
http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/GiangSinhTuoiHong-CD.jpg
http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/GiangSinhTuoiHong-Back.jpg

Nguồn: Ca sỹ Đông Nghi
Được sự đồng ý của Ca sỹ Đông Nghi, DonRac giới thiệu toàn bộ Album này cùng ACE

DonRac
13-11-2009, 08:49 AM
Bình An Mùa Giáng Sinh

Sáng tác: Võ Văn Thức
Thể hiện: Đông Nghi


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/01.BinhAnMuaGiangSinh_vvt_DongNghi.mp3

DonRac
13-11-2009, 08:50 AM
Ước Mơ Đêm Đông

Sáng tác: Thy Yên
Thể hiện: Đông Nghi


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/02.UocMoDemDong_ty_DongNghi.mp3

DonRac
14-01-2010, 11:13 PM
Giáng Sinh Góc Phố

Sáng tác: Võ Văn Thức
Thể hiện: Đông Nghi


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/03.GiangSinhGocPho_vvt_DongNghi.mp3

DonRac
14-01-2010, 11:15 PM
Giáng Sinh Tươi Hồng

Sáng tác: Lê Đức Hùng
Thể hiện: Đông Nghi


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/04.GiangSinhTuoiHong_ldh_DongNghi.mp3

DonRac
14-01-2010, 11:17 PM
Bên Máng Cỏ

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Thể hiện: Đông Nghi


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/05.BenMangCo_nd_DongNghi.mp3

DonRac
14-01-2010, 11:18 PM
Niềm Vui Noel

Sáng tác: Ý Vũ
Thể hiện: Đông Nghi


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/06.NiemVuiNoel_yv_DongNghi.mp3

DonRac
14-01-2010, 11:21 PM
Đêm Tình Yêu Nên Lời

Sáng tác: Lê Việt Dũng
Thể hiện: Đông Nghi


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/07.DemTinhYeuNenLoi_lvd_DongNghi.mp3

DonRac
14-01-2010, 11:23 PM
Chút Tình Máng Cỏ

Sáng tác: Lê Đức Hùng
Thể hiện: Đông Nghi


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/08.ChutTinhMangCo_ldh_DongNghi.mp3

DonRac
14-01-2010, 11:25 PM
Khúc Ca Bêlem

Sáng tác: Anh Tuấn
Thể hiện: Hợp Ca


http://thanhcavietnam.us/QCMP/GiangSinhTuoiHong/09.KhucCaBelem_at_HopCa.mp3

thang12345
28-08-2010, 12:41 AM
hay quá, cám ơn chủ topic nhiều