PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolôsake
15-11-2009, 12:09 PM
Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Trần văn Pháp (Sn 1988)
Sakê kính xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Phaolô, một người quen và là một ân nhân của Sakê vừa mới qua đời 9g30 PM ngày 14/11/2009 (Do đột tử) tại Thừa Thiên Huế
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phaolô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Angelus
15-11-2009, 12:43 PM
Sớm quá!
Chia buồn cùng gia quyến anh Phaolô.
Xin cầu nguyện Chúa thương anh.

josehoang_bk
15-11-2009, 01:12 PM
XIN THIÊN CHÚA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ MỎI TỘI LỖI CỦA LINH HỒN PHAO LÔ VÀ CHO LINH HỒN PHAOLO ĐƯỢC CÙNG HƯỞNG NƯỚC CHÚA HẰNG SỐNG VÔ CÙNG. AMEN

hongphung0518
15-11-2009, 01:33 PM
chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ cho linh hồn Phao Lô được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời SÁng Láng vui vẻ vô cùng. Amen

I am Nine
15-11-2009, 01:41 PM
Nguyện Chúa thương thứ tha các phần phạt và cho linh hồn Phao lô mau hưởng kiến nhan Thánh Chúa trong nước Trời. Amen.

caretocom
15-11-2009, 02:36 PM
Lạy Chúa,
Xin Chúa thương ban cho linh hồn Phaolo mà chúng con đang hiệp ý cầu nguyện nơi đây sớm được về với Người, Amen.

Sake,
Xin chia buồn cùng SAKE đã mất đi một người bạn, một người em đã luôn tận tình giúp đỡ Sake....

DonRac
16-11-2009, 03:53 PM
Xin hiệp ý cầu cho Linh hồn Phaolô Trần Văn Pháp sớm được hưởng Thiên Nhan


http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=8897

dominico_dung
16-11-2009, 04:19 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Phaolô được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời
sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!
CON XIN CÙNG HIỆP Ý KÍNH DÂNG!!!

forget_me_not
16-11-2009, 04:25 PM
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phaolo.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phaolo.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phaolo.

lanhoi
16-11-2009, 04:25 PM
Nguyện xin Chúa thương linh hồn Phaolô Trần Văn Pháp mà tha thứ cho mọi lỗi lầm, thiếu sót trong cuộc đời lữ thứ ở trần gian của anh. Xin cho anh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trong Nước Trời. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con!

Rocky
16-11-2009, 04:25 PM
Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Trần văn Pháp (Sn 1988)
Sakê kính xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Phaolô, một người quen và là một ân nhân của Sakê vừa mới qua đời 9g30 PM ngày 14/11/2009 (Do đột tử) tại Thừa Thiên Huế
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phaolô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Cùng hiệp ý cầu nguyện. Nguyện Chúa dũ thương.

Nganguyen
16-11-2009, 07:09 PM
Lạy Chúa ! chúng con cảm Chúa đã gọi linh hồn phaoLô về cùng Chúa , tuy rằng gia đình buồn nhưng biết sao vì đó thánh ý Chúa đã dành cho mỗi chúng con . khi tạo dựng con đến khi gọi chúng con về với Chúa đó việc của Chúa không ai nói được phải không Chúa ! Chúa ơi ! con xin dâng lên PhaoLo của chúng con cho CHúa để mau hưởng nhan Thánh Chúa . amen

Rosa_Huong
17-11-2009, 01:31 PM
Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn Phaolô và xin Chúa rất nhân từ cho linh hồn Phaolô mau được về hưởng phúc Thiên đàng cùng Chúa. :77::77::77:

nguyễn văn xuân
17-11-2009, 03:24 PM
Xin chân thành chia buồn cùng SAKE, thân nhân và tang quyến em Phao Lô Trần Văn Pháp.

"Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phaolô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen