PDA

View Full Version : Vượt tường lửaĐìu Hiu
21-11-2009, 08:50 AM
Gần đây các trang mạng công giáo không thể truy cập được như trang dcctvn.net hay trang giaophanvinh.net...
Các bạn có thể vượt tường lửa đơn giản bằng cách sau:
Bạn vào trang :

https://go2-web.appspot.com/
Điền vào khung bên trái tên website mà bạn muốn mở và GO
Thế là xong !
Chú ý: Bạn có thể vào trực tiếp các link dưới đây:

NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ (http://nuvuongcongly.net/) [NEW]

DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM (http://go2-uk2.appspot.com/f?mao2URL=0068007400740070003A002F002F00640063006300740076006E002E006E00650074)

THÔNG TẤN XÃ CÔNG GIÁO VIỆT NAM (Vietcatholic) (http://vietcatholic.org/News/default.htm)

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM (http://go2-uk2.appspot.com/f?mao2URL=0068007400740070003A002F002F006800640067006D0076006900650074006E0061006D002E006F00720067002F)

ĐÀI PHÁT THANH CHÂN LÝ Á CHÂU (http://go2-uk.appspot.com/_?bG10aC54ZWRuaS9zYXRpcmV2L25hd2lhdG52L3d0Lmdyby5jaWxvaHRhYy53d3cvLzpwdHRo)

TRUYỀN HÌNH - DÒNG CHÚA CỨU THẾ (http://www.ducme.tv/)

BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/)

ĐÀI Á CHÂU TỰ DO (http://www.rfa.org/vietnamese/)

GIÁO PHẬN VINH (http://go2-uk2.appspot.com/f?mao2URL=0068007400740070003A002F002F006700690061006F007000680061006E00760069006E0068002E006E00650074)

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN (http://tgpsaigon.net/)

GIÁO PHẬN NHA TRANG (http://go2-vn2.appspot.com/_?bXRoLnhlZG5pL3Rlbi50bnBnLnd3dy8vOnB0dGg=)

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI (http://go2-vn2.appspot.com/_?Z3JvLmlvbmFocGd0Ly86cHR0aA==)

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php)

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN (http://langson.org/)

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG (http://gphaiphong.org/vietnam/)

GIÁO PHẬN THANH HÓA (http://gpthanhhoa.org/)

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG (http://giaophandanang.org/)

GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (http://www.simonhoadalat.com/)

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT (http://www.gpbanmethuot.net/)

GIÁO PHẬN MỸ THO (http://www.giaophanmytho.net/)

DÒNG TÊN VIỆT NAM (http://www.dongten.net/)

DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI (http://www.bac-ai-vinh.net/)


ĐÀI VATICAN- CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT (http://vietvatican.net/)

RADIO-MẸ HẰNG CỨU GIÚP (http://www.mehangcuugiup.org/CTPhatThanh.htm)

ĐÀI TRUYỀN HÌNH CÔNG GIÁO (http://www.cgvntv.com/)

DÂN CHÚA USA (http://go2-uk2.appspot.com/f?mao2URL=0068007400740070003A002F002F00640061006E0063006800750061007500730061002E006E00650074)

DÂN CHÚA ÂU CHÂU (http://go2-uk.appspot.com/f?mao2URL=0068007400740070003A002F002F00640061006E0063006800750061002E006F00720067002F003300370031002E0030002E00680074006D006C)

THÁNH LINH (http://go2-uk2.appspot.com/f?mao2URL=0068007400740070003A002F002F007400680061006E0068006C0069006E0068002E006E00650074)

TRANG MẸ MARIA (http://go2-vn1.appspot.com/f?mao2URL=0068007400740070003A002F002F006D0065006D0061007200690061002E006F00720067)

NỐI KẾT WEBSITE CÔNG GIÁO (http://go2-uk2.appspot.com/_?bXRoLnNrbmlsL25pYW0vdGVuLmhuaWxobmFodC8vOnB0dGg=)

Nguồn: http://svconggiao.net/showthread.php?t=4664

Chúc bình yên
Đìu Hiu

dominico_dung
21-11-2009, 11:29 AM
không bằng u96, vì nó vào mà không check được ID và Pass cho Facebook, mình lại phải dùng u96, cứ dùng cái này là oki

Đìu Hiu
21-11-2009, 11:34 AM
không bằng u96, vì nó vào mà không check được ID và Pass cho Facebook, mình lại phải dùng u96, cứ dùng cái này là oki


Cách của con nêu trên chủ yếu là vô các trang đọc tin tức.Vào rồi ko check được bất cứ cái gì,đúng hơn là hơi khó khăn.Tuy nhiên,vượt tường lửa vô các website Công giáo bị chặn là rất tốt.