PDA

View Full Version : Xin tìm giúp bài hát Giáng Sinhcon chien ngoan dao
21-11-2009, 09:00 AM
Chiên đang muốn tìm các bài:

1. VÙNG DẬY MAU
2. ĐÊM TUYỆT VỜI
3. ĐÊM ÊM ĐỀM

Rất mong anh chị em nào biết các bài này? Xin giúp đỡ Chiên với... để ca đoàn Gx. Chiên tập hát chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh năm nay.
Rất mong sự giúp đỡ kịp thời của quí anh chị em.

Cảm tạ!
(Cần nhất bài VÙNG DẬY MAU)

dominico_dung
21-11-2009, 10:07 AM
Chiên đang muốn tìm các bài:

1. VÙNG DẬY MAU


Rất mong anh chị em nào biết các bài này? Xin giúp đỡ Chiên với... để ca đoàn Gx. Chiên tập hát chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh năm nay.
Rất mong sự giúp đỡ kịp thời của quí anh chị em.

Cảm tạ!
(Cần nhất bài VÙNG DẬY MAU)

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5724

tìm tiếp ở đó (Trang nghe nhạc của TCVN) cho các bài còn lại chien nhé!

con chien ngoan dao
21-11-2009, 09:34 PM
Cám ơn dominico_dung nhiều, nhưng???
Chiên đang cần "bản PDF" cơ mà... Lỡ giúp thì giúp đến "chót" nhé!
Chúc mọi người an lành.