PDA

View Full Version : Bài nói chuyện về Thanh Nhạc của Nghệ sỹ Quốc TrụDonRac
19-02-2008, 04:52 PM
DonRac xin giới thiệu:


Bài nói chuyện về Thanh Nhạc của Nghệ sỹ Quốc Trụ
- Trưởng Khoa Thanh Nhạc, Nhạc viện Tp. HCM
Disc 1

[stream:62820886e2]http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/BaiNoiChuyenVeThanhNhac/BaiNoiChuyenVeThanhNhac1_NSQuocTru.mp3[/stream:62820886e2]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/BaiNoiChuyenVeThanhNhac/BaiNoiChuyenVeThanhNhac1_NSQuocTru.mp3)

Disc 2

[stream:62820886e2]http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/BaiNoiChuyenVeThanhNhac/BaiNoiChuyenVeThanhNhac2_NSQuocTru.mp3[/stream:62820886e2]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/BaiNoiChuyenVeThanhNhac/BaiNoiChuyenVeThanhNhac2_NSQuocTru.mp3)

Nguồn: Lm.Trăng Thập Tự