PDA

View Full Version : Đức Hồng y Bernard Francis Law dâng thánh lễ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCMcafeda2009
27-11-2009, 05:52 PM
Đức Hồng y Bernard Francis Law dâng thánh lễ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM


T6, 27/11/2009 - 13:35 by toanbong (http://tgp-tphcm.net/user/15)

http://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_1.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_2.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_3.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_3a.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_3b.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_3c.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_4.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_5.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_6.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_7.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_8.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_9.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_10.jpghttp://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/ttmv_12.jpg

Nguồn: tgp-tphcm.net