PDA

View Full Version : Fix Attribute - Khôi phục thuộc tính Folder Ẩnnhanphm
28-11-2009, 04:21 PM
Đôi khi Folder của bạn bị ẩn và không thể thay đổi thuộc tính được
http://www.uploadanh.com/upload/0/48/0.298177001239499246.jpg

Chương trình này dùng để Enable các Folder bị Virus Autorun làm ẩn. Chỉ cần khởi động chương trình. Chọn ổ đĩa muốn khôi phục và OK, thế là xong. Chương trình này xài tốt cho USB bị dính virus.

Download: http://www.mediafire.com/?nwtxmqmnl4j