PDA

View Full Version : Hãy trở về...luckyboyo0o
01-12-2009, 08:58 AM
chào tất cả mọi thành viên trong BQT và các thành viên của TCVN.
khi mới bắt đầu mình biết đến TCVN và khi đang nghe những bài hát dâng lên Chúa và Mẹ thì mình lang thang trong đó thì biết đến trang " tâm sự của tôi". khi vào đó thì mình đọc những dòng tâm sự của các bạn thì mình rất cảm thấy buồn cho chúng ta vì sao chúng ta biết mỗi lần chúng ta phạm tội thì chúng ta đã đóng đinh Chúa của chúng ta thêm một lần nữa chúng ta đã biết như vậy nhưng tại sao chúng ta van còn phạm tội để mà đóng đinh Người mà Người đã hy sinh cả mạng sống của mình mà cứu chuộc loài người. tôi cũng vậy, quá khứ của tôi cũng đầy nhưng tội lỗi, nhưng tới bây giờ tôi đã nhìn nhận ra những tội lỗi đó và tôi đã tìm đến và nương tựa vào Chúa và xin Chúa thứ tha cho tôi những tội lỗi đó. vì vậy tôi rất mong rằng các bạn hãy cùng nhau hợp thông để cầu nguyện cho nhưng người chưa biết nhìn nhận ra Chúa và biết trở về cùng Chúa.
Xin Chúa chúc phúc cho mọi người..............